SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu thuê đơn vị đăng quảng cáo truyền thông thương hiệu trên kênh VOV giao thông (09/09/2022)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị đăng quảng cáo truyền thông thương hiệu trên kênh VOV giao thông của Đài tiếng nói Việt Nam.
Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 15/9/2022.

Đầu mối liên hệ: bà Trần Thị Thanh Nga – Chuyên viên Văn phòng – ĐT: 0905547686.
Trân trọng thông báo./.