SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo việc lựa chọn đối tác hợp tác Đầu tư – Chuyển nhượng các dự án điện mặt trời mái nhà có công suất đến 1MW (15/09/2020)

 

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang tổ chức lựa chọn đối tác hợp tác Đầu tư – Chuyển nhượng các dự án điện mặt trời mái nhà có công suất đến 1MW là các Công ty/doanh nghiệp trong nước. PV Power kính mời các Đối tác quan tâm đến nhận hồ sơ do PV Power phát hành, nội dung như sau:

  1. Phát hành Hồ sơ lựa chọn đối tác hợp tác Đầu tư – Chuyển nhượng dự án điện mặt trời mái nhà có công suất đến 1MW:
  • Thời gian phát hành: Từ 8h 30’ ngày 15/9/2020 đến 8h 30’ ngày 21/9/2020.
  • Thời gian nộp hồ sơ đề xuất của đối tác: Trước 8h30’ ngày 21/9/2020.
  • Địa điểm phát hành và nộp: Ban Kinh tế Kế hoạch, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, Số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các nội dung, yêu cầu được nêu cụ thể trong Hồ sơ lựa chọn đối tác được Ban hành theo Quyết định số 823/QĐ-DDLDK ngày 14/9/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt nam – CTCP

  1. PV Power kính mời các đối tác có năng lực quan tâm liên hệ để nhận Hồ sơ lựa chọn và nộp Hồ sơ đề xuất:

Đại diện của Đối tác đến nhận Hồ sơ phải là người có thẩm quyền/ người được ủy quyền hoặc giới thiệu bằng văn bản hợp lệ của quý Công ty/Doanh nghiệp.

 

Thông tin liên hệ:

Ông Đào Tiến Doanh – Ban Kinh tế Kế hoạch.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

ĐT: 0912303845; Email: daotiendoanh@pvpower.vn