SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 09/2022   (12/09/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 08/2022 và kế hoạch tháng 09/2022.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: THONG CAO THANG 08 2022 TV

Trân trọng.