SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông tin HSYC gói thầu: thuê đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Châu Âu. (25/10/2019)

1.     Tên gói thầu: “Thuê đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Châu Âu của Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.

2.     Nhà thầu sẽ được nhận một bộ hồ sơ yêu cầu miễn phí tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn.

3.     Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 9 giờ, ngày 25 tháng 10 năm 2019 đến trước 14 giờ, ngày 28 tháng 10 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính).

4.     Hồ sơ đề xuất phải được gửi đến Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội chậm nhất là 14 giờ, ngày 28 tháng 10 năm 2019.

5.     Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2019, tại Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP kính mời đại diện Nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Bên mời thầu theo địa chỉ: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số  167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 22210 288- Fax: (024) 22210 388.