SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông tin KHLCNCC gói thầu “Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022” (25/05/2022)

-  Tên gói thầu: Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022.
-  Giá gói thầu: 167.760.909 VND (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn, chín trăm linh chín đồng). Giá trị đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí, lệ phí theo quy định và chi phí vận chuyển.
-  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power TSC.
-  Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu.
Nhà thầu được lựa chọn để tham gia chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Sotaville.
-  Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 5/2022.
-  Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
-  Thời gian thực hiện Hợp đồng: Tháng 5,6,7/2022.
-  Địa điểm: Tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật, Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.