SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông tin KQLCNCC gói thầu “Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022” (23/05/2022)

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu " Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022" với các nội dung như sau:

  • Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Tam Kỳ.
  • Giá trúng thầu: 404.028.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm linh bốn triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng). (Giá trị đã bao gồm thuế GTGT 8%, các loại phí, lệ phí theo quy định). 
  • Địa điểm tổ chức tham quan, nghỉ mát: Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An.
  • Thời gian tổ chức tham quan, nghỉ mát: 3 ngày/2 đêm, từ 27-29/5/2022.