SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông tin về việc liên hệ làm việc tại PV Power: (09/01/2018)

Kể từ ngày 08/01/2018, Bà Trần Thị Mai Thi – Chuyên viên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam không đến làm việc  tại Tổng Công ty và PV Power đã thường xuyên liên hệ nhưng không liên lạc được với bà Trần Thị Mai Thi.

PV Power xin thông báo tới toàn thể Cán bộ công nhân viên và các đối tác, khách hàng của PV Power có quan hệ công việc với bà Trần Thị Mai Thi nay liên lạc trực tiếp với bà Võ Thị Tú Oanh – Phó trưởng ban Pháp chế và Quan hệ công chúng. ĐT: 024.22210288 – số máy lẻ 6751.

Trân trọng thông báo./.