SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thư chúc mừng của Chủ tịch PVN Phùng Đình thực nhân sự kiện PV Power về đích trước 48 ngày (22/11/2013)

THƯ CHÚC MỪNG

         Kính gửi: Tập thể Lãnh đạo và toàn thể Cán bộ, Đảng viên

                       Công nhân viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

        Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhận được tin vui, đến hết ngày 13/11/2013, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã về đích trước thời hạn 48 ngày so kế hoạch năm 2013 với chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất đạt 14,104 tỷ Kwh, hoàn thành 100% kế hoạch năm; Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đều vượt mức so với kế hoạch.

        Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận những thành tích hết sức tự hào mà Tập thể Lãnh đạo, Cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên PV Power đã đạt được trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “về đích trước” của Đảng ủy Tập đoàn phát động.

        Những kết quả mà PV Power đạt được trong thời gian qua là kết quả chủ động trong điều hành sản xuất, sự đoàn kết nhất trí và sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của Tập thể Lãnh đạo và Cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên PV Power; Sự phối hợp hết sức nhịp nhàng giữa PV Power với EVN và các bên liên quan trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy…, khẳng định năng lực quản lý, điều hành vững vàng của tập thể lãnh đạo PV Power. Kết quả đó không những có ý nghĩa về mặt kinh tế và khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh bền vững của PV Power mà còn có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

        Chúng ta tin tưởng rằng, với kinh nghiệm đã được tích lũy và phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ tối đa về mọi mặt của Tập đoàn, trong những ngày còn lại của năm 2013, tập thể Lãnh đạo, Cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên PV Power sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện hoàn thành vượt mức cao tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được Tập đoàn giao, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

        Chúc Tập thể lãnh đạo, toàn thể Cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên PV Power cùng gia đình sức khỏe và thành đạt.

        Chúc PV Power sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục thành công./.


                                                                                              Hà nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

                                                                                                                       TM. ĐẢNG ỦY – HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                                                                                                                       BÍ THƯ – CHỦ TỊCH


                                                                                                                                        Phùng Đình Thực

                                                                                                                                              (đã ký)