SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thư mời quan tâm nhu cầu thuê dịch vụ đánh giá an toàn thông tin tin (Penetration Testing và Security Audit) cho các hệ thống CNTT. (12/08/2022)

THƯ MỜI QUAN TÂM

I. Mô tả nhu cầu:

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện có nhu cầu thuê dịch vụ đánh giá an toàn thông tin tin (Penetration Testing và Security Audit) cho các hệ thống CNTT.

II. Loại hình dịch vụ đánh giá:

  • Security Audit và Penetration Testing.

III. Phạm vi công việc và danh mục các hệ thống cần thuê dịch vụ:

  1. Phạm vi công việc:
  • Lên kế hoạch và phương án chi tiết.
  • Tiến hành đánh giá đối với từng hệ thống.
  • Báo cáo kết quả đánh giá đối với từng hệ thống.
  1. Danh mục các hệ thống:

IV. Yêu cầu đề xuất

Đơn vị cung cấp dịch vụ cần có kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin và có trong danh sách được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông chứng nhận cho phép cung cấp dịch vụ An toàn thông tin.

Nội dung đề xuất bao gồm:

  • Giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của đơn vị.
  • Lý lịch chuyên gia thực hiện công việc.
  • Kế hoạch và phương án chi tiết đối với từng hệ thống

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi nội dung đề xuất đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: nguyenxuanthanh@pvpower.vn trước 09h00 ngày 28/08/2022.