SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PV Power Phan Thị Thúy Lan (04/05/2011)

Ngày 04/05/2011, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PV Power Phan Thị Thúy Lan. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên HĐTV PVN; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc PVN và lãnh đạo PV Power. Ngày 27/04/2011, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Phùng Đình Thực đã ký Quyết định số 1202/QĐ-DKVN về việc điều động bà Phan Thị Thúy Lan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) đến Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) kể từ ngày 01/05/2011 để nhận nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc PV Power do Hội đồng Thành viên PV Power quyết định bổ nhiệm. Theo đó, ngày 29/04/2011, Chủ tịch HĐTV PV Power Đỗ Chí Thanh đã ký Quyết định số 352/QĐ/HĐTV-ĐLDK về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Phan Thị Thúy Lan giữ chức Phó Tổng Giám đốc PV Power, kể từ ngày 01/05/2011.