SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm lịch treo tường năm 2018. (13/11/2017)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm lịch treo tường năm 2018.

Số lượng dự kiến: 1.000 – 1.500 cuốn

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 15/11/2017.

Thông tin liên hệ: Bà Trần Thị Thanh Nga – 0905.547.686

Lưu ý: thư đề xuất đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các nội dung sau: thiết kế phác thảo, thời gian cung cấp, giá sản phẩm.

Trân trọng thông báo./.