SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam kiểm tra công tác đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả (24/06/2011)

Chuẩn bị cho việc thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh bắt đầu triển khai từ ngày 1-7-2011. Vừa qua, đoàn công tác của PV Power do Ông Vũ Huy Quang – Tổng Giám đốc đã làm việc với Nhà máy Điện Cà Mau để kiểm tra công vận hành sản xuất, bảo trì, bảo hành, tình hình tiếp nhận cung cấp khí, công tác An toàn, môi trường và PCCN, BHLĐ.

Tổng Giám đốc Vũ Huy Quang kiểm tra hệ thống điều khiển

Tổng Giám đốc & đoàn công tác kiểm tra công tác bảo quản thiết bị

Tổng Giám đốc kiểm tra công tác PCCN