SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng giám đốc Vũ Huy Quang chủ trì họp giao ban về tình hình thực hiện dự án thủy điện Đakđrinh (09/04/2013)

Ngày04-04-2013, Ông Vũ Huy Quang - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã chủ trì cuộc họp giao ban với các bên liên quan về tình hình thực hiệndự án thủy điện Đakđrinh tại Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC).

  Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, nghe báo cáo của Chủ đầu tư - Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh ; Báo cáo của Lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI)/Ban điều hành Tổng thầu LICOGI và các nhà thầu tham gia thi công trên công trường cùng các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Tổng Giám đốc Vũ Huy Quang đã khẳng định Nhiệm vụ chống lũ, tích nước và phát điện là một nhiệm vụ trọng tâm của dự án thủy điện Đakđrinh trong năm 2013. Các hạng mục Đập dâng, Đập tràn và Cửa nhận nước cần tích cực triển khai để hoàn thành trước 30/8/2013.

 


Tổng Giám đốc Vũ Huy quang cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế hiện trường.

 


Tổng Giám đốc Vũ Huy Quang kiểm tra tiên độ thi công của các hạng mục Công trường.

 

Trong thời gian qua Chủ đầu tư, Tổng thầu LICOGI, các nhà thầu phụ, các đơn vị Tư vấn trên công trường thuỷ điện Đakđrinh đã có nhiều cố gắngvà nỗ lực. Tuy nhiên, công tác thi công của các hạng mục trong kế hoạch năm 2013 vẫn chưa thể hoàn thành kịp thời gian. Bởi khối lượng công việc cần thi công với cường độ cao, mặt bằng thi công còn nhiều hạn chế và nhiều vị trí phải thi công xen kẽ giữa xây và lắp.


Công tác thi công tại Công trường đang bị chậm so với tiến độ đã đề ra.

 


Thủy điện Đăkđrinh đang ở giai đoạn cuối cùng.

Đồng chí Vũ Huy quang cho rằng, dự án thủy điện Đăkđrinh đangở giai đoạn cuối cùng, sức ép về tiến độ là tương đối lớn. Trong khi đó việc tích nước năm 2013 đang đến gần, do đó các bên liên quan cần tập trung cao độ (về thiết bị, nhân lực, tài chính…) nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo mục tiêu chống lũ, tích nước, phát điện vào quý IV năm 2013.

Tổng giám đốc Vũ Huy Quang đề nghị Trong thời gian tới, Côngty cổ phần Thủy điện Đakđrinh cần khẩn trương thực hiện công tác đền bù Giải phóng mặt bằng và tái đinh cư, táiđịnh canh. Các bên liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau, tổ chức rà soát lại tiến độ chi tiết của dự án. Đồng thời, Tổng Giámđốc khẳng định, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam quyết tâm tiếp tục hỗ trợ tinh thần và vật chất, huy động mọi nguồn lực tạo điều kiện để công trình Thủy điện Đăkđrinh hoàn thành các mục tiêu đã đề ra với kết quả tốt nhất./.