SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng kết công tác thực hiện trung tu Nhà máy điện Cà Mau 2 tại 25.000 giờ EOH giai đoạn 2 (16/02/2012)

Ngày 14/2/2012, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện trung tu Nhà máy điện Cà Mau 2 tại 25.000 giờ EOH giai đoạn 2 do Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang chủ trì Hội nghị. Hội nghị nhằm đúc kết kinh nghiệm từ công tác bảo dưỡng và đặc biệt trong công tác sửa chữa lớn các nhà máy điện trực thuộc PV Power, đồng thời tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện hơn công tác quản lý kỹ thuật của Tổng Công ty nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ, tiết kiệm... cho công tác bảo dưỡng các nhà máy điện tiếp theo.

Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang kiểm tra công tác bảo trì tại Nhà máy điện Cà Mau

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang nêu rõ: Công tác thực hiện trung tu Nhà máy điện Cà Mau 2 đã thực hiện thành công, về cơ bản đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần chấn chỉnh và nghiêm túc thực hiện là: công tác lập kế hoạch dừng máy trung tu và đại tu; công tác dự trù vật tư phục vụ sửa chữa định kỳ, công tác lập kế hoạch phạm vi công việc và tiến độ thực hiện, công tác giám sát sửa chữa định kỳ...