TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng tại Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên giao hữu bóng đá nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam
NT2: Doanh thu bán điện 10 tháng ước đạt gần 7.300 tỷ đồng

Quan hệ cổ đông

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 
PV POWER BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Quan hệ cổ đông