TIN TỨC - SỰ KIỆN

PV Power tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023
PV Power trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
PV Power NT vinh dự đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”

Quan hệ cổ đông

PV POWER THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023
PV POWER BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA PV POWER VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ

Quan hệ cổ đông