TIN TỨC - SỰ KIỆN

PV Power DHC ký kết hợp đồng tín dụng tái cơ cấu tài chính Nhà máy Thủy điện Đakđrinh
PV Power tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023
PV Power trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Quan hệ cổ đông

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ, KỲ CHỐT TÍNH ĐẾN NGÀY 30/11/2023
PV POWER THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023

Quan hệ cổ đông