Thứ hai, 13/06/2022 | 10:24

Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW

Ngày 10/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tới cán bộ, đảng viên các chi/đảng bộ trực

Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW

Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW

Ngày 10/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tới cán bộ, đảng viên các chi/đảng bộ trực thuộc tại khu vực Hà Nội.
Đến dự hội nghị có PGS. TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Đảng ủy PV Power có đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power; đồng chí Ngô Hồng Vân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PV Power; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể đảng viên thuộc các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty (TCT).

Đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Power nhấn mạnh, đây là hội nghị hết sức quan trọng trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay mà Đảng ủy TCT đang tích cực triển khai. Đồng chí Hồ Công Kỳ yêu cầu, mỗi một chi/đảng bộ, đảng viên TCT phải có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt các kết luận của Trung ương. Các cấp ủy đảng cần tiếp tục duy trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, gắn với việc giải quyết những vấn đề cấp bách của cơ quan, đơn vị; Chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, vi phạm các quy định của Đảng. Đồng chí Hồ Công Kỳ cũng mong muốn, thông qua hội nghị, Đảng ủy TCT tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng.

Cán bộ, đảng viên PV Power tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe PGS. TS Lâm Quốc Tuấn truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm.

PGS. TS Lâm Quốc Tuấn truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về thực hiện Kết luận số 21

Đây là hai văn kiện quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng về việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. PGS.TS Lâm Quốc Tuấn đã tập trung làm rõ những điểm mới, điểm nhấn của Kết luận số 21-KL/TW; những nội dung mới của Quy định số 37-QĐ/TW. Theo đó, Kết luận số 21 đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Kết luận nêu yêu cầu cao hơn là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

PGS.TS Lâm Quốc Tuấn

Bên cạnh đó, mục tiêu được xác định trong Kết luận đòi hỏi cao hơn và bám sát hơn với tình hình mới. Đó là, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước… Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa "xây" và "chống", trong đó, "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với việc ban hành Quy định số 37-QĐ/TW thay thế cho Quy định số 47-QĐ/TW là nhằm bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về những điều đảng viên không được làm. Đó là những căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tại hội nghị PGS.TS Lâm Quốc Tuấn cũng đã phân tích, làm rõ tình hình thời sự trong nước và thế giới, những tác động của tình hình mới đến Việt Nam, và các giải pháp đặt ra để Việt Nam có thể tiếp tục phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, PGS.TS Lâm Quốc Tuấn cũng đã có những chia sẻ về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, những kinh nghiệm, giải pháp thực tiễn góp phần xây dựng Đảng bộ PV Power ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên, người lao động TCT. Đồng thời, PGS.TS mong muốn Đảng bộ PV Power tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp; cụ thể hóa lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng trong sản xuất, kinh doanh. Sau một ngày học tập, quán triệt với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng ủy PV Power đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong TCT. Nhân dịp này, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên PV Power đã tổ chức tham quan bảo tàng và dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một số hình ảnh tại hội nghị:
;

Bài liên quan