Thứ năm, 14/04/2022 | 14:22

Đảng ủy PV Power triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”

Đảng ủy PV Power triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”

Đảng ủy PV Power triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm kiểm điểm tự phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị về thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21 KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Đây là đơn vị tiến hành tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đầu tiên thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
 Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Sỹ Linh - Trưởng phòng Tư tưởng và văn hoá doanh nghiệp, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn. Về phía Đảng ủy PV Power, tham dự và điều hành Hội nghị có đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power; đồng chí Lê Như Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PV Power; đồng chí Ngô Hồng Vân – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy PV Power. Cùng dự còn có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và Bí thư các Chi/Đảng bộ cơ sở và đơn vị trực thuộc.
 Đồng chí Ngô Hồng Vân báo cáo công tác Đảng PV Power quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II
Đồng chí Ngô Hồng Vân báo cáo công tác Đảng PV Power quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ đã yêu cầu các đồng chí dự Hội nghị tham gia góp ý cho báo cáo của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, mang tính xây dựng; chỉ rõ những ưu nhược điểm, hạn chế, nguyên nhân, "Tự soi, Tự sửa" để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyến điểm. Đồng chí cũng lưu ý trong quá trình đánh giá, nhận xét tránh biểu hiện nể nang, né tránh, ngại đụng chạm. Được biết, tại Hội nghị lần này PV Power là đơn vị tổ chức việc kiểm điểm tự phê bình tập thể, cá nhân người đứng đầu về thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi, Tự sửa” sớm nhất trong các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Mở đầu Hội nghị, các đại biểu đã tập trung lắng nghe đồng chí Ngô Hồng Vân báo cáo về kết quả hoạt động của Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) trong quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Theo đó, trong quý I, TCT tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn nền kinh tế trong nước và thế giới, xung đột Nga – Ukraine, dịch bệnh Covid-19, giá nhiên liệu đầu vào như dầu, khí, than tăng cao… đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ TCT đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 70 –NQ/ĐU ngày 28/12/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022, chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập TCT và Đảng bộ TCT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện các nhiệm vụ công tác ngay từ những tháng đầu năm 2022.
 Đồng chí Lê Như Linh trình bày tại Hội nghị
Đồng chí Lê Như Linh trình bày tại Hội nghị
Kết quả, trong điều kiện đối mặt nhiều khó khăn, BCH cùng tập thể lãnh đạo TCT đã đoàn kết, nỗ lực bám sát công tác xây dựng Đảng, đồng thời tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD đề ra trong quý I. Các nhà máy điện đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng được nhu cầu huy động của A0, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh đảm bảo hoạt động sản xuất, tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại và tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị gặp khó khăn. Cụ thể, quý I, tổng sản lượng điện TCT ước đạt 3.642 triệu kWh, bằng 136% kế hoạch và 79% so với cùng kỳ 2021. Doanh thu ước đạt 6.712 tỷ đồng, bằng 151 KH năm và 86% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ước đạt 431 và 411 tỷ đồng đều tăng so với kế hoạch đề ra. Nộp NSNN ước đạt 222 tỷ đồng, bằng 119% KH quý I 2022. Bên cạnh đó, công tác cán bộ, kiểm tra giám sát được quan tâm chỉ đạo theo đúng quy trình, quy định. Chủ động thực hiện các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả đề ra. Đồng thời, công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được quan tâm, tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động được ổn định yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Về nhiệm vụ trong quý II năm 2022, Đảng bộ TCT bám sát vào 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào việc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, của TCT về nhiệm vụ chính trị năm 2022 và tổ chức chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập TCT và Đảng bộ TCT. Đồng thời tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, phát huy tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý II/2022, đảm bảo vận hành ổn định, đảm bảo nguồn nhiên liệu than, khí cho các nhà máy điện Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 1 và nhà máy điện Cà Mau 1 và 2. Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội TCT thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức các phong trào thi đua sản xuất trong quý II và cả năm 2022, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên và Cựu chiến binh các cấp và Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 Trên tinh thần thảo luận tập trung, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Hội nghị cũng đã nghe các đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Như Linh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân gắn với nội dung Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá (XIII) với chủ đề “Tự soi, Tự sửa” theo 05 nội dung của Kết luận số 21. Qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, cũng như nhưng giải pháp cần khẩn trương khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 Đồng chí Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT PV Power HHC phát biểu góp ý tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT PV Power HHC phát biểu góp ý tại Hội nghị
 Đồng chí Ngô Văn Chiến - Giám đốc PV Power Ha Tinh phát biểu góp ý tại Hội nghị
Đồng chí Ngô Văn Chiến - Giám đốc PV Power Ha Tinh phát biểu góp ý tại Hội nghị
Hội nghị cũng đã thông qua các nội dung về Kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" của BCH Đảng bộ TCT; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2022 của BCH Đảng bộ TCT và Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ TCT. Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến thảo luận của các đồng chí trong BCH Đảng bộ và đại diện cấp uỷ các đơn vị. Các ý kiến đều bày tỏ nhất trí với dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của tập thể, cá nhân lãnh đạo TCT. Cá nhân các đồng chí đứng đầu TCT đã nghiêm túc “Tự soi, Tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế; đồng thời trao đổi về những vấn đề còn hạn chế để khắc phục, sửa chữa, đồng thời nhận định việc Đảng ủy TCT là đơn vị đầu tiên tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi, Tự sửa” là một nội dung thiết thực, cần được rút kinh nghiệm và chỉ đạo thống nhất trong toàn TCT. Bên cạnh đó, việc cấp ủy TCT, các đảng viên trong toàn Đảng bộ TCT tự giác, trung thực tự kiểm điểm phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi, Tự sửa” sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và đội ngũ, cán bộ đảng viên trong toàn TCT. Phát biểu và tham gia ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Phan Sỹ Linh cho biết, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng có những điểm mới được điều chỉnh, bổ sung rất quan trọng, trong đó tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải coi trọng việc xây dựng hệ thống chính trị, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "tiêu cực" sát hợp tình hình mới.
 Đồng chí Phan Sỹ Linh tham gia ý kiến tại Hội nghị
Đồng chí Phan Sỹ Linh tham gia ý kiến tại Hội nghị
Về nhiệm vụ, giải pháp, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII chỉ rõ phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra; đồng thời bổ sung nhấn mạnh 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mới. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình, bí thư cấp uỷ giới thiệu để bầu uỷ viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Tập trung vào phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên... Để Kết luận 21 đi vào thiết thực, hiệu quả, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận, bám sát vào hướng dẫn, kế hoạch của Đảng uỷ Tập đoàn để tổ chức thực hiện; đồng chí Phan Sỹ Linh tin tưởng Đảng bộ PV Power sẽ phát huy trách nhiệm của mình, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của TCT, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (17/5/2007- 17/5/2022).
 Đồng chí Hồ Công Kỳ phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Hồ Công Kỳ phát biểu kết luận Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power đã ghi nhận, đánh giá cao công tác kiểm điểm tự phê bình tập thể, cá nhân được thực hiện rất nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt và các ý kiến phát biểu thảo luận của các đảng viên đều đúng trọng tâm, đúng chủ đề. Cấp ủy, các đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận, tự soi những hạn chế nhất định, từ đó xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế, tiếp tục phát huy ưu điểm. Trên tinh thần đó, đồng chí Hồ Công Kỳ đề nghị các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác khắc phục tốt những hạn chế qua việc “Tự soi” tại Hội nghị lần này. Từ đó làm cơ sở cuối năm bình xét, đánh giá, nhìn nhận lại các việc đã triển khai một cách nghiêm túc. Đồng chí cũng tiếp thu ý kiến trao đổi của các đồng chí tham dự Hội nghị, đồng thời đề xuất với Đảng ủy Tập đoàn để xây dựng thêm các tiêu chí phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị. Nhận định tình hình SXKD trong quý II của TCT phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Hồ Công Kỳ yêu cầu toàn Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, vượt khó, tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống dịch bệnh Covid-19, bám sát thị trường điện cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động SXKD các nhà máy điện. Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, điều hành nhằm kiểm soát tốt và tiết giảm tối đa các khoản chi phí, tập trung khắc phục các sự cố, kết hợp đại tu các nhà máy điện và thủy điện với phương án đảm bảo hiệu quả tối đa. Đặc biệt, tập trung xử lý các vấn đề về nguồn nhiên liệu khí và than, đảm bảo nguồn than đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy, tận dụng cơ hội, triển khai các phương án huy động nguồn khí khi cần thiết...

Nguồn: Petrovietnam

;

Bài liên quan