Thứ bảy, 30/04/2022 | 13:45

Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, PV Power dồn sức cho các dự án điện mới

Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, PV Power dồn sức cho các dự án điện mới

Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, PV Power dồn sức cho các dự án điện mới

Theo kế hoạch năm 2022, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp để tập trung nguồn lực tài chính cho các mục tiêu phát triển bền vững.
Theo thông tin được đại diện PV Power công bố tại ĐHĐCĐ thường niên, trong năm 2022, PV Power dự kiến sẽ bán phần vốn góp tại 2 công ty Điện Việt Lào và EVN Quốc tế. Số vốn góp tại các đơn vị trên lần lượt là 320 tỷ và 28,8 tỷ đồng theo báo cáo tài chính quý 4/2021. Các thủ tục liên quan đến công tác thoái vốn tại 2 công ty này đang tiếp tục được triển khai.
 Nhà máy điện Cà Mau 2
Nhà máy điện Cà Mau 2
Dự kiến nguồn thu từ thoái vốn sẽ là nguồn tài chính bổ sung giúp PV Power chủ động nguồn lực triển khai những công trình như Nhơn Trạch 3&4. Cụ thể, nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 (tổng công suất 1.500 MW) dự kiến sắp khởi công và bắt đầu vận hành trong 2024-2025. Đây là động lực tăng trưởng trong tương lai cho PV Power và cũng phù hợp với xu hướng chuyển từ điện than sang khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Trong năm 2021, PV Power đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt để xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục sắp xếp/chuyển đổi hai chi nhánh Tổng công ty là Công ty ĐLDK Hà Tĩnh và Công ty ĐLDK Nhơn Trạch, với mong muốn thu hút nguồn vốn xã hội hóa để tập trung nguồn lực cho đầu tư, phát triển các dự án mới. Trong công tác thoái vốn, ngày 19/3/2021, PV Power đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino) và thu được khoản thu nhập tài chính từ bán cổ phần tại PV Machino là 358 tỷ đồng. Đồng thời đã thực hiện đầy đủ các thủ tục công bố thông tin theo quy định.
 Kiểm tra công tác vận hành Nhà máy điện Cà Mau
Kiểm tra công tác vận hành Nhà máy điện Cà Mau
Năm 2022, PV Power sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp. Cùng với đó tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, sửa đổi và xây dựng mới đồng bộ các văn bản quản lý nội bộ nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển doanh nghiệp. Hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa PV Power và quyết toán dự án NMĐ Vũng Áng 1. Đồng thời, thực hiện công tác thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo phương án được phê duyệt, tập trung nguồn tài chính cho mục tiêu phát triển PV Power bền vững trong những năm tới cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của PV Power. Nguồn: PetroTimes
;

Bài liên quan