Thứ sáu, 07/07/2023 | 16:31

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ PV Power NT

Thực hiện Kế hoạch số 563-KH/ĐU ngày 21/3/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP lần thứ III và cấp ủy cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn số 591-HD/ĐU ngày 22/5/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ PV Power NT

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ PV Power NT

https://b-f2-zpc.zdn.vn/6194417715953035101/0b1983b4d88c08d2519d.jpg

https://b-f2-zpc.zdn.vn/6194417715953035101/0b1983b4d88c08d2519d.jpg

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

Ngày 07/07/2023 tại Đồng Nai, Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Sơ kết hoạt động công tác Đảng, hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội nghị sơ kết có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể, Lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng; toàn thể Đảng viên và người lao động trong Công ty.

https://b-f16-zpc.zdn.vn/515052343186133370/6806fac3a1fb71a528ea.jpg

https://b-f16-zpc.zdn.vn/515052343186133370/6806fac3a1fb71a528ea.jpg

Đ/c Lê Kim Ba – UV BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023

https://b-f12-zpc.zdn.vn/8447734355847498680/76691741b07960273968.jpg

https://b-f12-zpc.zdn.vn/8447734355847498680/76691741b07960273968.jpgĐ/c Mai Thanh Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

https://b-f4-zpc.zdn.vn/6431743136789679359/8ce699c57102a15cf813.jpg

https://b-f4-zpc.zdn.vn/6431743136789679359/8ce699c57102a15cf813.jpg

Đ/c Lê Quý Dương – UV BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty báo cáo sơ kết hoạt động công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023; Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW

Hội nghị đã được nghe và thảo luận về Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023; Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Sơ kết hoạt động công tác Đảng tháng đầu năm 2023; Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Các đồng chí đại biểu đã trình bày 03 tham luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ III, cũng như phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đã đề ra.

https://b-f11-zpc.zdn.vn/4713412598030493459/2501b462ed5a3d04644b.jpg

https://b-f11-zpc.zdn.vn/4713412598030493459/2501b462ed5a3d04644b.jpg

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV Công ty trong giai đoạn từ 2021-2023 để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã được Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và khẳng định những kết quả này đã đóng góp rất lớn cho Tổng công ty/ Tập đoàn cũng như kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, tận dụng thời cơ và kịp thời có những biện pháp khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 và thực hiện thành công các chỉ tiêu chủ yếu từ nay đến cuối nhiệm kỳ./.

;
Từ khóa: Hoạt động PV Power

Bài liên quan