Thứ ba, 13/06/2023 | 15:32

Nhu cầu thuê dịch vụ Exchange Online và Azure Active Directory.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện có nhu cầu thuê dịch vụ Exchange Online và Azure Active Directory.

Nhu cầu thuê dịch vụ Exchange Online và Azure Active Directory.

Nhu cầu thuê dịch vụ Exchange Online và Azure Active Directory.

1. Phạm vi công việc:

- Cung cấp và triển khai bản quyền Exchange Online cho 500 users.

- Chuyển đổi 2TB dữ liệu mailbox từ Microsoft Exchange 2013 lên Exchange Online.

- Tích hợp và cài đặt Azure Active Directory cho hệ thống máy chủ và các máy trạm, cung cấp hệ thống Single Sign-on và bảo mật cần thiết.

2. Yêu cầu đề xuất:

Đơn vị cung cấp dịch vụ cần có kinh nghiệm triển khai hợp đồng tương tự.

Nội dung đề xuất bao gồm:

- Giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của đơn vị.

- Lý lịch chuyên gia thực hiện công việc.

- Đề xuất giải pháp, báo giá cho từng hạng mục.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi nội dung đề xuất đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: nguyenhuythanh@pvpower.vn trước 09h00 ngày 24/06/2023.

;

Bài liên quan