Thứ tư, 27/03/2024 | 15:40

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm quốc gia do Petrovietnam triển khai

Ngày 25/3, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm quốc gia do Petrovietnam triển khai

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm quốc gia do Petrovietnam triển khai

Trong đó có các dự án do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) triển khai, thực hiện như: chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn, Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 và Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1...

Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng vào ngày 13/3/2004 nêu rõ: Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi và các dự án: Chuỗi Dự án khí điện Lô B, Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 và các đường đường dây giải tỏa công suất các nhà máy, Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và các dự án đường dây 500 kV mạch 3 là các dự án quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia giai đoạn 2025-2030, đồng thời góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ tại Hội nghị COP26 đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo nội dung thông báo, hiện nay các đề án, dự án đang gặp những khó khăn vướng mắc nhất định, có dự án gặp vướng mắc kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, hiệu quả các dự án và an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới. Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan, các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc thuộc nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình, tất cả vì lợi ích chung của quốc gia, mục tiêu bảo đảm cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng.

Đối với các vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các dự án, đặc biệt đối với việc thực hiện đầu tư, xây dựng các dự án điện gió ngoài khơi.

Đối với các vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính, các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền, hoặc đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án. Báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét với những vẫn để thuộc thẩm quyền của Quốc hội và phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, trong đó có Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về nhiệm vụ cụ thể, liên quan đến Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành và các Tập đoàn, doanh nghiệp khẩn trương rà soát, xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi theo các nội dung kết luận của tại Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 05 tháng 02 năm 2024, trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2024 để xem xét việc báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, trường hợp đề xuất ban hành Nghị Quyết của Quốc hội thì Bộ Công Thương phái thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và pháp luật có liên quan.

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, xem xét căn cứ pháp lý, thẩm quyền quyết định đối với các cơ chế, chính sách trong Đề án phát triển điện gió ngoài khơi do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng.

Về Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại văn bản số 240/VPCP-CN ngày 18 tháng 01 năm 2024, trong đó có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thỏa thuận sớm, dứt điểm về cơ chế mua bán điện của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 giữa Petrovietnam/PVPower và EVN theo quy định.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm quốc gia do Petrovietnam triển khai
Công trường thi công dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến bàn giao, cho thuê đất (của tỉnh cho Dự án) và hạ tầng trong tháng 4 năm 2024 để thực hiện đầu tư, xây dựng Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; chỉ đạo Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp khu vục Dự ăn hợp tác, phối hợp với Chủ đầu tư (PV Power) và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đàm phán thống nhất phí hạ tầng, đảm bảo hài hòa, hợp lý theo quy định, không cản trở thi công các hạng mục theo quy định để bảo đảm an toàn, tiến độ hoàn thành các dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công các dự án lưới điện giải tỏa công suất các dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, đảm bảo giải tỏa toàn bộ công suất các Nhà máy điện này khi đi vào vận hành thương mại theo kế hoạch.

Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2024 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để triển khai giải phóng mắt bằng các dự án lưới điện giải tỏa công suất các Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục tăng cường phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm triển khai thi công, xây dựng các dự án lưới điện giải tỏa công suất các Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, đảm bảo giải tỏa toàn bộ công suất các nhà máy khi đi vào vận hành thương mại.

Về Chuỗi Dự án khí điện Lô B, Bộ Công Thương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ theo thẩm quyền và các chỉ đạo liên quan của Lãnh đạo Chính phủ (tại các văn bản số 106/TB-VPCP ngày 12 tháng 9 năm 2022; số 42/TB-VPCP ngày 05 tháng 02 năm 2024; số 523/VPCP-CN ngày 16 tháng 02 năm 2024 và số 1508/VPCP-CN ngày 07 tháng 3 năm 2024); hoàn thành việc sửa đổi các Thông tư, quy định về thị trường điện theo thẩm quyền và quy định pháp luật trong tháng 4 năm 2023 và chỉ đạo, hướng dẫn các Bên đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán khí, điện theo quy định, bảo đảm tiến độ, hiệu quả Chuỗi Dự án.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm quốc gia do Petrovietnam triển khai
Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định Đề xuất dự án đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong tháng 3 năm 2024 theo quy định, đảm bảo tiến độ triển khai Dự án phù hợp với tiến độ chung của Chuỗi dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xem xét xử lý dứt điểm, trả lời về Thư hỗ trợ theo quy định và chỉ đạo liên quan của Lãnh đạo Chính phủ.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện chức năng nhiệm vụ về đại diện chủ sở hữu của Petrovietnam đối với việc triển khai Chuỗi Dự án khí điện Lô B, Ô Môn.

Petrovietnam, EVN theo thẩm quyền bám sát và kịp thời báo cáo, giải trình các Bộ, cơ quan để giải quyết các nội dung còn vướng mắc nêu trên; đồng thời khẩn trương hoàn thành đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán khí điện và tổ chức thực hiện Chuỗi Dự án, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Petrovietnam khẩn trương xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; đàm phán với phía bạn để thống nhất các nội dung còn có ý kiến khác nhau và nghiên cứu, xây dựng giải pháp để tiếp tục triển khai, hoàn thành Dự án; báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền tới Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Tổ trưởng xem xét chỉ đạo theo thẩm quyền và quy định.

Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

Phó Thủ tướng đồng thời chỉ đạo Bộ Ngoại giao hỗ trợ Petrovietnam trong công tác đàm phán và làm việc với cơ quan của Liên bang Nga để thúc đẩy xử lý các vấn đề vướng mắc, tránh ánh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phía Việt Nam. Đưa các vấn đề liên quan đến Dự án vào Chương trình họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt – Nga trong kỳ họp tới.

;
Từ khóa: Báo chí với PV Power

Bài liên quan