Thứ sáu, 17/06/2022 | 14:14

PV Power Ca Mau phát động thi đua hoàn thành đại tu nhà máy

Sáng ngày 17/6/2022, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua hoàn thành các hạng mục công trình đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 tại 100.000EOH, với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả

PV Power Ca Mau phát động thi đua hoàn thành đại tu nhà máy

PV Power Ca Mau phát động thi đua hoàn thành đại tu nhà máy

Sáng ngày 17/6/2022,  Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua hoàn thành các hạng mục công trình đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 tại 100.000EOH, với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn” .

</a> <em>Đại diện Chủ đầu tư (PV Power Ca Mau) và các Nhà thầu (Siemens, PVPS) ký cam kết giao ước thi đua hoàn thành công trình Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 tại 100.000EOH</em>
Đại diện Chủ đầu tư (PV Power Ca Mau) và các Nhà thầu (Siemens, PVPS) ký cam kết giao ước thi đua hoàn thành công trình Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 tại 100.000EOH

Tham dự buổi lễ phát động có các đơn vị nhà thầu và các đối tác. Theo kế hoạch,  công tác Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 tại 100.000 EOH sẽ diễn ra từ ngày 19/6/2022 đến ngày 03/09/2022 (tổng thời gian là 77 ngày). Với khối lượng công việc vô cùng lớn, công nghệ phức tạp, số người lao động tham gia khoảng trên 800 người, cho thấy công tác Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 là rất quan trọng, đòi hỏi tiến độ rất căng thẳng, yêu cầu khắt khe về kỹ thuật.... Do đó, công tác kiểm soát phòng chống COVD-19; công tác an toàn VSLĐ-PCCN, công tác bảo hộ lao động, ngăn ngừa những nguy cơ gây mất an toàn, không để xảy ra bất cứ tai nạn lao động cũng như không có sự cố cháy nổ; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý chất thải…. theo đúng quy định của của Công ty và của Pháp luật. Từ đó cho thấy, để hoàn thành vượt tiến độ đề ra, đòi hỏi mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia công tác Đại tu phải thật sự tập trung, nỗ lực, xác định được tầm quan trọng của việc hoàn thành từng hạng mục công việc, tiến tới hoàn thành toàn bộ phạm vi công việc Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 theo đúng thời gian đã đề ra.

Ông Hồ Tuấn Kiệt - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau phát động phòng trào thi đua hoàn thành các hạng mục Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1

Thay mặt Công đoàn Tổng công ty, ông Hồ Tuấn Kiệt – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã động viên cán bộ, người lao động các đơn vị, Nhà thầu và các đối tác. Ông kêu gọi toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân, NLĐ tham gia đợt Đại tu hãy lao động với tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, phát huy sáng kiến; đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thi đua để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Ông Đoàn Công Đức – Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty ĐLDK Cà Mau phát biểu chỉ đạo triển khai phong trào thi đua

Phát biểu chỉ đạo phong trào thi đua, ông Đoàn Công Đức - Giám đốc PV Power Ca Mau, Đại diện Chủ đầu tư nhấn mạnh: Thi đua lao động sôi nổi trên toàn Nhà máy phải được gắn với thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Tạo không khí làm việc phấn khởi ở từng vị trí công việc, với thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng xuất lao động; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng; đảm bảo an toàn an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị; bảo đảm vệ sinh môi trường; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Khai thác tối đa các nguồn lực, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, các Nhà thầu và các đối tác, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Qua phong trào thi đua thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, lao động có trách nhiệm, kiến thức chuyên sâu, tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Thay mặt cán bộ, người lao động của các Nhà thầu nhà các đối tác, Kỹ sư Nguyễn Đức Quý hưởng ứng phong trào thi đua tại Lễ phát động

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, Kỹ sư Nguyễn Đức Quý đại diện cho hơn 800 cán bộ người lao động của các đơn vị Nhà thầu và các đối tác tham gia công tác Đại thu Nhà máy điện Cà Mau 1 thể hiện rõ quyết tâm: Tăng cường trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực, chuyên nghiệp trong từng vị trí công tác; Đẩy mạnh Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng công tác sửa chữa đối với Nhà máy điện Cà Mau 1 nói riêng và các Nhà máy khác trong Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nói chung; Tuyệt đối tuân thủ các quy định về An toàn, vệ sinh lao động – PCCN trong qua trình sửa chữa; Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy trình, quy định về phiếu công tác, phiếu thao tác trong suốt thời gian sửa chữa; Hoàn thành công tác Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1, đảm bảo An toàn – Chất lượng – Vượt tiến độ về thời gian quy định là trên 02 ngày ./.

;

Bài liên quan