Thứ năm, 16/02/2023 | 17:10

PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 4

(PetroTimes) - Vừa qua, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 4

PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 4

Cụ thể, theo Nghị quyết số 12/NQ-ĐLDK, HĐQT PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào thứ Ba, ngày 25/4/2023. Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 24/3/2023.

Dự kiến tại Đại hội lần này, PV Power sẽ trình các cổ đông thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, các nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2023, báo cáo tài chính cũng như phương án chia cổ tức cùng một số nội dung quan trọng khác.

PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 4
Nhà máy Điện Cà Mau

Năm 2022, PV Power đã đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu huy động của A0, tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành về môi trường và thị trường điện, hiệu quả cao. Mặc dù giai đoạn đầu năm 2022 nguồn than và nguồn khí cấp thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng khả dụng và vận hành các nhà máy điện, song PV Power đã bám sát thị trường và điều phối, vận hành để đảm bảo hoàn thành sản lượng điện được giao. Theo đó, tổng sản lượng điện toàn tổng công ty ước đạt 13,94 tỷ kWh, bằng 100% kế hoạch năm 2022 và 95% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu toàn PV Power năm 2022 ước đạt 28.527 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch năm 2022 và bằng 132% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu Công ty mẹ năm 2022 ước đạt 17.953 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm 2022 và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước toàn tổng công ty năm 2022 ước đạt 1.021 tỷ đồng.

;

Bài liên quan