Thứ tư, 01/06/2022 | 13:46

PV Power được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 30/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký Quyết định số 608/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

PV Power được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

PV Power được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 30/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký Quyết định số 608/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) tiền thân là Công ty TNHH MTV do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đầu tư 100% vốn, được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn. Sau khi hoàn tất cổ phần hóa theo Quyết định của Chính phủ, ngày 26/6/2018, PV Power đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, chính thức chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 1/7/2018.
 Nhà máy điện Cà Mau 1&2
Nhà máy điện Cà Mau 1&2
Qua gần 15 năm hoạt động, PV Power hiện đang quản lý và vận hành 7 nhà máy điện (NMĐ) với 4.205 MW, chiếm khoảng 8% tổng công suất nguồn toàn quốc. PV Power đã trở thành một thương hiệu mạnh, có uy tín trong và ngoài nước, là đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực sản xuất điện khí; quy mô doanh nghiệp lớn và đã trở thành bạn hàng tin cậy của các đối tác trong và ngoài nước; là một trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) chính có hiệu quả và tiềm năng phát triển tốt của Petrovietnam. PV Power đã xây dựng được đội ngũ CBCNV lành nghề, chuyên nghiệp, tâm huyết, mang đậm văn hóa Dầu khí, đã làm chủ được công nghệ, vận hành an toàn, hiệu quả các NMĐ cũng như trực tiếp quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện của Tập đoàn giao. Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 13,8%, chiếm khoảng 10-12% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn quốc. Trong giai đoạn 2015-2021, Tổng công ty luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD. Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng tích cực; sử dụng vốn an toàn, hiệu quả; bảo toàn phát triển vốn doanh nghiệp. Các chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vượt cao so với kế hoạch Tập đoàn giao hàng năm. Cụ thể, doanh thu toàn Tổng công ty thực hiện được 207.238 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 13%/năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 16.541 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân đạt khoảng 12%/năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tổng công ty đạt 10.603 tỷ đồng. Sự đóng góp các nguồn điện liên tục, ổn định từ các NMĐ của PV Power trong những năm qua có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế đất nước và phục vụ đời sống nhân dân. Nguồn: PetroTimes
;

Bài liên quan