Thứ năm, 16/02/2023 | 10:55

PV Power hoàn thành chỉ tiêu sản lượng trong tháng đầu năm 2023

PV Power đảm bảo vận hành ổn định, an toàn các nhà máy điện, hoàn thành và vượt kế hoạch về sản lượng điện trong tháng 1.

PV Power hoàn thành chỉ tiêu sản lượng trong tháng đầu năm 2023

PV Power hoàn thành chỉ tiêu sản lượng trong tháng đầu năm 2023

Theo báo cáo gửi đến các cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 1/2023, PV Power đã đạt tổng sản lượng điện từ các nhà máy điện (NMĐ) là 1,109 tỷ kWh, vượt 5% kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiều nhà máy vượt kế hoạch sản lượng như: Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 2, Thủy điện Đăkđrinh. Tổng doanh thu từ các nhà máy đạt 1.712 tỷ đồng.

Tình hình cụ thể hoạt động của các nhà máy, Cà Mau 1&2 là nhà máy hoạt động hiệu quả nhất của PV Power trong tháng 1. Kế hoạch giao khí tháng 1 tại NMĐ Cà Mau 1&2 khoảng 115 triệu Sm3 (tương đương trung bình 3,7 triệu Sm3/ngày), đảm bảo phát sản lượng điện hợp đồng Qc 472,2 triệu kWh. NMĐ Cà Mau 1&2 chào giá để vận hành đảm bảo Qc và tối đa sản lượng để tận dụng hiệu quả theo lượng khí được cấp.

PV Power hoàn thành chỉ tiêu sản lượng trong tháng đầu năm 2023 NMNĐ Vũng Áng 1

Trong tháng 1, NMĐ Nhơn Trạch 1 chỉ được giao sản lượng điện hợp đồng Qc 19,7 triệu kWh, nhà máy chào giá chỉ vận hành bám sát Qc và vận hành trong các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. NMĐ Nhơn Trạch 2 chào giá vận hành bám sát Qc và vận hành vào các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi.

NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc 169,9 triệu kWh cho Tổ máy 2. Nhà máy chào giá bám sát Qc được giao cho Tổ máy 2 và vận hành tăng sản lượng vào các thời điểm có giá thị trường cao. Từ ngày 15/1 đến 29/1, nhà máy chủ động dừng máy để bảo dưỡng sửa chữa, tận dụng khoảng thời gian trong dịp Tết nhu cầu phụ tải và giá điện thị trường không cao.

Đối với các nhà máy thủy điện, trong giai đoạn mùa khô hiện tại, NMĐ Hủa Na cân đối chào giá vận hành vào các thời điểm giá cao, đồng thời giữ nước chuẩn bị cho mùa nắng nóng năm 2023. Đối với Đăkđrinh, trong tình hình thời tiết có mưa lớn trong giai đoạn vừa qua, hồ chứa NMĐ Đakđrinh tiếp tục phải xả tràn. Nhà máy chào giá phấn đấu vận hành tối đa sản lượng để tận dụng lượng nước về hồ.

Về tình hình đầu tư dự án mới, Nhà thầu EPC của Dự án đầu tư NMĐ Nhơn Trạch 3&4 đang xử lý nền, hoàn tất thiết kế để triển khai các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, PV Power đang tích cực triển khai công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Kế hoạch của PV Power trong tháng 2 sẽ phấn đấu đạt sản lượng 1,009 tỷ kWh và tổng doanh thu là 1.884,3 tỷ đồng. PV Power sẽ tiếp tục quản lý sản xuất các NMĐ đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cũng như đảm bảo đủ nhiên liệu để vận hành an toàn và ổn định các nhà máy điện. Tiếp tục phối hợp với PV GAS, TKV và các đơn vị cung cấp dầu để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu (khí, than, dầu) cho các NMĐ. Mục tiêu trong thời gian tới, PV Power sẽ nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo trong khả năng.

;
Từ khóa: Hoạt động PV Power

Bài liên quan