Thứ hai, 17/04/2023 | 16:39

PV Power phấn đấu đạt 1,388 tỷ kWh điện trong tháng 4

Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) đã thông báo tới các cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 3/2023 và kế hoạch tháng 4/2023.

PV Power phấn đấu đạt 1,388 tỷ kWh điện trong tháng 4

PV Power phấn đấu đạt 1,388 tỷ kWh điện trong tháng 4

Tháng 3/2023 là thời điểm gần cuối mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung. Giá điện thị trường toàn phần FMP trung bình tháng 3 dự kiến khoảng 1.680 đồng/kWh. Tình hình hoạt động của các nhà máy điện (NMĐ), cụ thể NMĐ Cà Mau 1&2 chào giá để vận hành đạt tối đa sản lượng trong các giờ giá thị trường toàn phần bình quân cao hơn chi phí biến đổi nhiên liệu và hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng được giao.

NMĐ Nhơn Trạch 1 được giao sản lượng điện hợp đồng rất thấp (Qc = 23,7 triệu kWh), do thiếu khí nên nhà máy vận hành thấp hơn Qc được giao. NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc cao (389,1 triệu kWh). Nhà máy chào giá vận hành bám sát Qc và vận hành vào các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi để đảm bảo hiệu quả tối đa.

PV Power ghi nhận kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021

Đối với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, giá thị trường toàn phần bình quân trong tháng cao hơn bình quân chi phí nhiên liệu, nhà máy chào giá để phấn đấu vận hành tối đa sản lượng có thể. Do Tổ máy số 1 đang vận hành thử và chưa hoàn thành công tác đại tu nên NMĐ Vũng Áng 1 không hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

Do vào thời điểm cuối mùa khô, đồng thời trong tháng 2/2023 NMĐ Hủa Na được A0 huy động sản lượng lớn nên lượng nước hồ đầu tháng 3 còn lại ở mức rất thấp (+224,8m /MNDBT +240m), do vậy nhà máy không vận hành đạt sản lượng Qc được giao. Đối với NMĐ Đăkđrinh, với tình hình thủy văn thuận lợi, lượng nước hồ chứa đầu tháng 3 đang ở mực nước cao ~ MNDBT, nhà máy chào giá vận hành tối đa sản lượng có thể, theo điều động của A0.

Đánh giá chung, trong tháng 3, các NMĐ của PV Power vận hành ổn định, an toàn, nhiều nhà máy hoàn thành vượt mức sản lượng điện được giao như Đăkđrinh, Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 2. Kết thúc tháng 3, tổng sản lượng điện của các NMĐ đạt 1,43 tỷ kWh, bằng 103% kế hoạch tháng. Lũy kế 3 tháng, tổng sản lượng đạt hơn 4 tỷ kWh điện. Doanh thu tháng 3 ước đạt 2.817,5 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch tháng. Tính chung 3 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PV Power ước đạt 7.791,3 tỷ đồng.

Trong tháng 3, PV Power và EPTC đã ký Biên bản họp đàm phán giá và Hợp đồng Mua bán điện NMĐ Nhơn Trạch 3&4, theo đó các bên thống nhất nội dung và ký tắt Dự thảo Hợp đồng Mua bán điện NMĐ Nhơn Trạch 3&4. Hiện tại, nhà thầu EPC đang xử lý nền, hoàn tất thiết kế để triển khai các bước tiếp theo. PV Power đang tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến trong tháng 4 sản lượng điện của PV Power phấn đấu đạt 1,388 tỷ kWh và doanh thu ước đạt 2.648,2 tỷ đồng.

;

Bài liên quan