Thứ năm, 21/12/2023 | 08:40

PV Power sản xuất trên 14,9 tỷ kWh điện, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị người lao động 2024.

PV Power sản xuất trên 14,9 tỷ kWh điện, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam

PV Power sản xuất trên 14,9 tỷ kWh điện, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Dầu khí Việt Nam, Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB), cùng tập thể lãnh đạo và CBCNV PV Power.

z4993197607769-e4e4394ceace923d4125d6865a5738eb20231220194043.jpg?rt=20231220194121
Ban lãnh đạo PV Power điều hành hội nghị
z4993197599646-c372a39152013435fc24866e148694cf20231220194041.jpg?rt=20231220194221
Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2023

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023, Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh cho biết, với những thuận lợi, khó khăn đan xen trong năm qua, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn, sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động PV Power đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, sản lượng điện ước đạt: 14,97 tỷ kWh đạt 96% so với kế hoạch; chiếm tỷ trọng 64% sản lượng điện toàn Tập đoàn (23,23 tỷ kWh). Tổng doanh thu ước đạt 30,6 nghìn tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch năm 2023 (30,3 nghìn tỷ đồng). Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.326,6 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm 2023 (1.276,8 tỷ đồng). Nộp NSNN ước đạt 1.162 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm 2023.

Trong công tác đầu tư năm 2023, tổng giá trị thực hiện đạt 13,4 nghìn tỷ đồng/KH 15,3 nghìn tỷ đồng. Năm 2023, TCT cũng thực hiện nhiều đợt sữa chữa bảo dưỡng lớn tại các nhà máy điện như Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Vũng Áng 1, Hủa Na và Đakđrinh. Thông qua việc giám sát online, các nghiên cứu chuyên sâu, tăng cường công tác kiểm tra, ngăn ngừa và xử lý tồn tại khi máy dừng theo lệnh điều độ của A0 mà sự cố giảm nhiều. Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp cũng đạt được những kết quả nổi bật. Nhiều quy chế, quy trình được rà soát, cập nhật thường xuyên, tăng cường phân cấp, phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận.

PV Power triển khai áp dụng chính sách khoán lương, thực hiện trả lương theo năng suất, chất lượng lao động; gắn tiền lương, thu nhập của đơn vị với các chỉ tiêu SXKD, kết quả/hiệu quả hoạt động của đơn vị, tạo động lực cho đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD được giao. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng và thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028; Đồng thời, áp dụng chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại các NMĐ, tăng cường chuẩn hóa dữ liệu với phần mềm ERP của Tập đoàn.

Với những kết quả đạt được nêu trên, có thể nói năm 2023 PV Power là đơn vị sản xuất điện hiệu quả nhất. Tổng công ty cũng được Fitch Ratings nâng hạn mức tín nhiệm từ (BB) lên (BB+) và được vinh dự được nhận giải thưởng Top 100 doanh nghiệp bền vững; Doanh nghiệp vì người lao động.

Về kế hoạch trong năm 2024, TCT bám sát thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Quản lý vận hành an toàn, hiệu quả, khả dụng cao, phấn đấu sản lượng đạt 16,703 tỷ kWh; Tích cực làm việc với các PV GAS, EVN và các cấp để đảm bảo cung ứng nhiên liệu và vận hành tối ưu;

Tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các NMĐ đảm bảo tiến độ, an toàn; Đàm phán với EVN/EPTC và báo cáo các cấp có thẩm quyền về Qc cho các Nhà máy điện: Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1&2 và TOP khí phù hợp kế hoạch giao khí; Tập trung kiểm soát tiến độ, tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4;

Thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát chi phí và sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp của PV Power, rà soát sắp xếp tổ chức gọn bộ máy từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh nhuệ; Tiếp tục tập trung công tác triển khai chuyển đổi số, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp…

Tại hội nghị, đại diện các ban chuyên môn, đơn vị thành viên của PV Power đã trình bày các tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về những kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Lãnh đạo Tập đoàn đã chúc mừng, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động PV Power trong năm 2023 có nhiều khó khăn thách thức, góp phần vào thành công chung của Petrovietnam.

z4993198912115-57e92c11a0a067090bd427111dd438aa20231220194859.jpg?rt=20231220194901
Chủ tịch HĐQT PV Power Hoàng Văn Quang phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 trong bối cảnh dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và kéo dài. Với những kết quả đạt được trong năm 2023, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn bày tỏ niềm tin tập thể PV Power sẽ đoàn kết, nỗ lực lao động, sáng tạo, ra sức thi đua tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm 2024.

Về nhiệm vụ cụ thể, lãnh đạo Tập đoàn nhất trí với các nhóm giải pháp đề ra của đề TCT trong năm 2024, trong đó nhấn mạnh vào công tác Quản lý vận hành sản xuất, BDSC các NMĐ đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các NMĐ; Tập trung kiểm soát tiến độ, thực hiện tốt các hạng mục đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4; Phấn đấu đốt lửa lần đầu và triển khai phát điện NMĐ NT3 trong năm 2024. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát chi phí và sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; Tập trung công tác triển khai chuyển đổi số, hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, xây dựng chiến lược tổng thể với việc xác định tầm nhìn số, lộ trình triển khai cụ thể và tích hợp, đồng bộ thông tin/dữ liệu hóa SXKD với Tập đoàn;

Xây dựng văn hóa của Tổng công ty với giá trị cốt lõi hướng tới sự đoàn kết, đồng tâm tận tụy vì sự phát triển bền vững, vì lợi ích của cổ đông, của người lao động; Quan tâm hơn nữa cả về vật chất tinh thần đối với người lao động; Tích cực đóng góp, thực hiện các chương trình an sinh xã hội và các hoạt động hướng về cộng đồng…

Thay mặt lãnh đạo PV Power, Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Quang cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn. Chủ tịch HĐQT PV Power cam kết sẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động đoàn kết, nỗ lực, vượt khó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Trong khuôn khổ buổi lễ, tại Hội nghị người lao động năm 2024, Ban lãnh đạo PV Power đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của người lao động nhằm giải quyết các chế độ, chính sách, cũng như đề xuất một số nguyện vọng, phương án nhằm chăm lo, bảo về quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT PV Power Hoàng Văn Quang cam kết sẽ đảm bảo quyền, lợi ích, các chế độ hỗ trợ cho người lao động ở mức cao nhất.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an, Tổng Giám đốc PV Power đã khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị:

z4993197621489-b9594a3de39e9fff60d05b4188e430b42023122019404920231220210830.jpg?rt=20231220210832
Thiếu tướng Bùi Trọng Thế - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân của PV Power đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
z4993197644915-9d7e411c3e8ed4e8b874603572302d7320231220194054.jpg?rt=20231220194353
Chủ tịch CĐDK Việt Nam Nghiêm Thùy Lan trao cờ Thi đua cho các tập thể
z4993197632461-48c63ea144ef17d14fda37bb145bfcfa20231220194052.jpg?rt=20231220194459
Lãnh đạo PV Power trao bằng khen của Tổng công ty cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Minh Châu - Hiền Anh

;
Từ khóa: Hoạt động PV Power

Bài liên quan