Thứ sáu, 08/12/2023 | 17:54

PV Power tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Văn hóa doanh nghiệp, Quản lý thương hiệu, An sinh xã hội, Văn thư lưu trữ và Thi đua - Khen thưởng năm 2023.

Ngày 08/12, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Văn hóa doanh nghiệp, Quản lý thương hiệu, An sinh xã hội, Văn thư lưu trữ và Thi đua - Khen thưởng năm 2023.

PV Power tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Văn hóa doanh nghiệp, Quản lý thương hiệu, An sinh xã hội, Văn thư lưu trữ và Thi đua - Khen thưởng năm 2023.

PV Power tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Văn hóa doanh nghiệp, Quản lý thương hiệu, An sinh xã hội, Văn thư lưu trữ và Thi đua - Khen thưởng năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị do Phó Tổng giám đốc Phan Ngọc Hiền chủ trì cũng với sự tham gia của đại diện các Ban chức năng/Văn phòng, lãnh đạo các đơn vị thành viên/trực thuộc và các cán bộ phụ trách lĩnh vực liên quan.

Hội nghị đã được lắng nghe đại diện các Ban Chức năng/Văn phòng Tổng công ty trình bày báo cáo tình hình triển khai công tác Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Văn hóa doanh nghiệp, Quản lý thương hiệu, An sinh xã hội và Thi đua khen thưởng trong năm 2023 của toàn Tổng công ty.

Theo đó, trong năm vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, công tác truyền thông, tổ chức sự kiện của PV Power đã được thực hiện hiệu quả: Hoạt động quản trị website, mạng xã hội nội bộ Turbine được duy trì ổn định; Truyền thông đối ngoại được thực hiện tập trung, có chủ đề, chủ điểm; phối hợp với bộ phận truyền thông của các đơn vị cũng như hợp tác với các báo ngành nhằm đảm bảo tiêu chí tiết kiệm - hiệu quả; sản xuất các ấn phẩm quà tặng đảm bảo chất lượng…

Trong công tác Văn hóa doanh nghiệp, PV Power đã triển khai tuyên truyền Văn hóa PV Power dưới nhiều hình thức; tổ chức các khóa đào tạo con người; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể thong qua các hoạt động tập thể như: Hiến máu nhân đạo, trồng cây xanh, Ngày hội gia đình…; triển khai áp dụng thương hiệu mới PetroVietnam trong toàn Tổng công ty song song với nhãn hiệu cổ phiểu POW. Riêng đối với công tác An sinh - Xã hội, trong 2023, PV Power đã ký thỏa thuận và thực hiện giải ngân đối với 4 công trình với tổng kinh phí là 20 tỷ đồng. Công tác văn thư lưu trữ tại Tổng công ty cũng đã được triển khai đồng bộ và đi vào ổn định thông qua hệ thống văn phòng điện tử V-Office, hiện đang ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện các tính năng mới. Công tác thi đua – khen thưởng của Tổng công ty cũng đã được triển khai tốt, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng đại diện các đơn vị thành viên/trực thuộc phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên/trực thuộc đã trình bày các tham luận về kết quả đạt được cũng như những khó khăn còn tồn tại trong quá trình triển khai công tác Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Văn hóa doanh nghiệp, Quản lý thương hiệu, An sinh xã hội, Văn thư lưu trữ và Thi đua - Khen thưởng tại từng đơn vị.

Đầu cầu trực tuyến các đơn vị tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Hiền ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các tập thể và cán bộ phụ trách các lĩnh vực: Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Văn hóa doanh nghiệp, Quản lý thương hiệu, An sinh xã hội và Thi đua khen thưởng đã đạt được. Ông nhấn mạnh, mặc dù còn những hạn chế nhất định cần khắc phục song để có được thành công đó, nội bộ PV Power đã có sự đoàn kết thống nhất và phối hợp nhịp nhàng. Bên cạnh sự ghi nhận, Phó Tổng giám đốc PV Power cũng đưa những yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực. Đối với công tác truyền thông đối ngoại, cần tăng cường truyền thông tại website; mở rộng hợp tác với các cơ quan báo chí nhằm quảng bá hình ảnh Tổng công ty hiệu quả, thường xuyên; trong công tác truyền thông nội bộ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên/trực thuộc; khai thác triệt để tính năng của mạng xã hội Turbine, gắn kết toàn thể CBCNV Tổng công ty. Ông đặc biệt yêu cầu các đơn vị cần có sự chú trọng hơn nữa đối với công tác truyền thông: triển khai xây dựng trang web riêng, trang bị đầy đủ trang thiết bị, tổ chức nghiên cứu các chương trình đào tạo đội ngũ nhân sự làm công tác truyền thông, tổ chức sự kiện…

Phó Tổng giám đốc Phan Ngọc Hiền phát biểu kết luận Hội nghị

Đối với công tác văn hóa doanh nghiệp và quản lý thương hiệu, Ông Phan Ngọc Hiền đã chỉ đạo công tác phổ biến, nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp đến từng các Ban chức năng/Văn phòng và các đơn vị thành viên/trực thuộc, đồng thời yêu cầu tuân thủ, triển khai sử dụng đồng bộ nhận diện thương hiệu mới của PetroVietnam vào các ấn phẩm, văn bản… Công tác an sinh – xã hội cũng được Phó Tổng giám đốc có những chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị: Cần chủ động xây dựng, đề xuất các chương trình an sinh xã hội tại địa phương, báo cáo Tổng công ty nhằm thực hiện có hiệu quả, tránh chồng chéo. Đối với công tác Văn thư lưu trữ, yêu cầu mở rộng hệ thống quản lý văn bản, tiến hành triển khai đồng bộ giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên/trực thuộc.

Cuối cùng, đối với công tác thi đua – khen thưởng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty yêu cầu các đầu mối phụ trách lĩnh vực cần cập nhật các quy định mới của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, phổ biến trong toàn Tổng công ty; tham mưu các trường hợp người lao động xứng đáng nhằm đánh giá, khen thưởng kịp thời; nâng cao tinh thần thi đua, cống hiến cho đơn vị nói riêng và Tổng công ty nói chung.

;

Bài liên quan