Thứ ba, 04/04/2023 | 17:05

PV Power tổ chức Hội nghị về công tác Truyền thông – Sự kiện – Văn hóa Doanh nghiệp – Quản lý thương hiệu – An sinh xã hội – Thi đua khen thưởng

Ngày 04/4/2023, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị Hội nghị về công tác Truyền thông – Sự kiện – Văn hóa Doanh nghiệp – Quản lý thương hiệu – An sinh xã hội – Thi đua khen thưởng.

PV Power tổ chức Hội nghị về công tác Truyền thông – Sự kiện – Văn hóa Doanh nghiệp – Quản lý thương hiệu – An sinh xã hội – Thi đua khen thưởng

PV Power tổ chức Hội nghị về công tác Truyền thông – Sự kiện – Văn hóa Doanh nghiệp – Quản lý thương hiệu – An sinh xã hội – Thi đua khen thưởng

Chủ trì Hội nghị có ông Phan Ngọc Hiền – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các Ban chức năng/Văn phòng, Trưởng các Tổ chức Đoàn thể Chính trị – Xã hội, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc/thành viên Tổng công ty cùng các cán bộ phụ trách lĩnh vực.

PTGĐ Phan Ngọc Hiền phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2022 được đánh giá là năm khó khăn của PV Power. Tuy nhiên, với sự đoàn kết nhất trí cao, Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, các chỉ tiêu đến cuối năm cơ bản đạt và vượt mức kế hoạch.

Hội nghị đã được lắng nghe đại diện các Ban Chức năng/Văn phòng Tổng công ty trình bày báo cáo tình hình triển khai công tác Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Văn hóa doanh nghiệp, Quản lý thương hiệu, An sinh xã hội và Thi đua khen thưởng trong năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Cũng tại đây, lãnh đạo các đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty đã có cơ hội nêu ra những đề xuất, kiến nghị đối với các vấn đề tồn tại ở từng đơn vị trong các công tác nêu trên.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Hiền ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các tập thể và cán bộ phụ trách các lĩnh vực: Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Văn hóa doanh nghiệp, Quản lý thương hiệu, An sinh xã hội và Thi đua khen thưởng đã đạt được. Ông nhấn mạnh, để có được thành công đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất, phối hợp nhịp nhàng trong nội bộ PV Power.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của người lao động thông qua người đại diện của từng đơn vị. Đồng thời yêu cầu các Ban chức năng/Văn phòng Tổng công ty, các tổ chức Đoàn thể Tổng công ty và các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các công tác trong lĩnh vực liên quan: Mở rộng truyền thông – tổ chức sự kiện, nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, đồng hóa nhận diện thương hiệu trong toàn Tổng công ty, đề xuất các chương trình an sinh xã hội giải, tăng cường tính chủ động trong công tác thi đua – khen thưởng; đồng thời giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng, góp phần xây dựng PV Power ngày một phát triển toàn diện.

;

Bài liên quan