Thứ tư, 02/11/2022 | 14:14

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đăng tải kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy sử dụng tại tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí , số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội trên trang thông tin điện tử: (http://www.pvpower.vn) với nội dung như sau:

1.     Tên công việc: Thuê 02 máy photocopy sử dụng tại Cơ quan Tổng công  ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

2.     Tổng chi phí bao gồm VAT: 518.400.000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm mười tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.)

3.     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022,2023,2024 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4.     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thành Đạt.

5.     Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 10 năm 2022.

6.     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2024.

 (Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Bích - Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276​)

;

Bài liên quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”
Thứ ba, 25/10/2022 | 16:52
THÔNG BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT LỊCH BÀN VÀ LỊCH TREO TƯỜNG NĂM 2022
THÔNG BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT LỊCH BÀN VÀ LỊCH TREO TƯỜNG NĂM 2022
Thứ năm, 20/10/2022 | 10:12
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cải tạo phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT tại tầng 9
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cải tạo phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT tại tầng 9
Thứ hai, 17/10/2022 | 14:29
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ trọn gói hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2022
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ trọn gói hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2022
Thứ sáu, 14/10/2022 | 10:26
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên
Thứ hai, 03/10/2022 | 16:18
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp “Gói thầu số 9: Vật tư các van xả đáy hơi, nước”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp “Gói thầu số 9: Vật tư các van xả đáy hơi, nước”
Thứ hai, 03/10/2022 | 08:32
Công bố thông tin: Quyết định phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mở tài khoản thanh toán
Công bố thông tin: Quyết định phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mở tài khoản thanh toán
Thứ sáu, 30/09/2022 | 19:45
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA PV POWER REC
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA PV POWER REC
Thứ sáu, 30/09/2022 | 15:24
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức khóa huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội PCCC cơ sở Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức khóa huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội PCCC cơ sở Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022
Thứ năm, 29/09/2022 | 20:42
Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1
Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1
Thứ năm, 29/09/2022 | 16:06