Thứ tư, 02/11/2022 | 14:14

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đăng tải kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy sử dụng tại tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí , số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội trên trang thông tin điện tử: (http://www.pvpower.vn) với nội dung như sau:

1.     Tên công việc: Thuê 02 máy photocopy sử dụng tại Cơ quan Tổng công  ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

2.     Tổng chi phí bao gồm VAT: 518.400.000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm mười tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.)

3.     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022,2023,2024 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4.     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thành Đạt.

5.     Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 10 năm 2022.

6.     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2024.

 (Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Bích - Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276​)

;

Bài liên quan