Thứ tư, 24/05/2023 | 09:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp tính năng hệ thống phần mềm quản lý văn phòng điện tử Voffice và triển khai hệ thống chữ ký số từ xa (Cloud CA)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp tính năng hệ thống phần mềm quản lý văn phòng điện tử Voffice và triển khai hệ thống chữ ký số từ xa (Cloud CA)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp tính năng hệ thống phần mềm quản lý văn phòng điện tử Voffice và triển khai hệ thống chữ ký số từ xa (Cloud CA)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp tính năng hệ thống phần mềm quản lý văn phòng điện tử Voffice và triển khai hệ thống chữ ký số từ xa (Cloud CA)

1. Tên gói thầu: Dịch vụ nâng cấp tính năng hệ thống phần mềm quản lý văn phòng điện tử Voffice và triển khai hệ thống chữ ký số từ xa (Cloud CA)

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội..

3. Giá gói thầu: 1.200.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn./.)

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.

;

Bài liên quan