Thứ hai, 31/10/2022 | 17:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2022 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2022 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2022 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2022 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:
  1. Tên gói thầu: Dịch vụ đóng phí duy trì năm 2022 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
  2. Giá gói thầu: 881.000.000 đồng.
Bằng chữ: Tám trăm tám mươi mốt triệu đồng. (Dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT)
  1. Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Tổng công ty năm 2022.
  2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu cho Công ty CP APZON IRS Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0107982687; Địa chỉ trụ sở chính: Số 93, Ngách 88/61 Giáp Nhị, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội).
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 11/2022.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trước ngày 31/12/2022.
Cán bộ liên hệ: Nguyễn Quang Đông + Email: nguyenquangdong@pvpower.vn + Điện thoại: 024.222.10288 / Ext. 6631
;

Bài liên quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”
Thứ ba, 25/10/2022 | 16:52
THÔNG BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT LỊCH BÀN VÀ LỊCH TREO TƯỜNG NĂM 2022
THÔNG BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT LỊCH BÀN VÀ LỊCH TREO TƯỜNG NĂM 2022
Thứ năm, 20/10/2022 | 10:12
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cải tạo phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT tại tầng 9
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cải tạo phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT tại tầng 9
Thứ hai, 17/10/2022 | 14:29
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ trọn gói hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2022
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ trọn gói hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2022
Thứ sáu, 14/10/2022 | 10:26
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên
Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên
Thứ hai, 03/10/2022 | 16:18
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp “Gói thầu số 9: Vật tư các van xả đáy hơi, nước”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp “Gói thầu số 9: Vật tư các van xả đáy hơi, nước”
Thứ hai, 03/10/2022 | 08:32
Công bố thông tin: Quyết định phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mở tài khoản thanh toán
Công bố thông tin: Quyết định phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mở tài khoản thanh toán
Thứ sáu, 30/09/2022 | 19:45
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA PV POWER REC
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA PV POWER REC
Thứ sáu, 30/09/2022 | 15:24
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức khóa huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội PCCC cơ sở Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức khóa huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội PCCC cơ sở Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022
Thứ năm, 29/09/2022 | 20:42
Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1
Nhu cầu mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1
Thứ năm, 29/09/2022 | 16:06