Thứ tư, 10/01/2024 | 14:00

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin của PV Power”

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin của PV Power”, cụ thể như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin của PV Power”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin của PV Power”

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam.

2. Giá trúng thầu: 318.926.000 đồng (đã bao gồm 8% thuế GTGT đối với phần dịch vụ).

(Bằng chữ: Ba trăm mười tám triệu, chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn)

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 11,5 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó thời gian thực hiện diễn tập chính thức là 1,5 ngày (không bao gồm thời gian xem xét tài liệu của Bên A)

;
Từ khóa: Tin tức - Sự kiện

Bài liên quan