Thứ hai, 19/07/2021 | 16:44

Vướng mắc ở Dự án Thủy điện Hủa Na đã có lời giải

Sau 2 năm, những vướng mắc trong xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án Thủy điện Hủa Na cũng đã được giải quyết tại Văn bản số 3787/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/7/2021 của Bộ TN&MT.

Vướng mắc ở Dự án Thủy điện Hủa Na đã có lời giải

Vướng mắc ở Dự án Thủy điện Hủa Na đã có lời giải

;
Từ khóa: Báo chí với PV Power

Bài liên quan