SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Ban chấp hành Công đoàn PV Power tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” (08/10/2021)

Ngày 10/7/2021, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề

Đến dự và phát biểu trên cương vị là cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy TCT có đồng chí Đinh Mạnh Dần, UV BCH Đảng bộ TCT, Chánh Văn phòng Đảng ủy TCT;

Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí Thường trực Công đoàn TCT: Đồng chí Nguyễn Duy Hinh – UV BCH Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn PV Power; đồng chí Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn PV Power, đồng chí Hồ Tuấn Kiệt – Phó Chủ tịch Công đoàn PV Power, cùng các đồng chí UVBTV, UVBCH Công đoàn Tổng công ty và Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc tại Hà Nội, đồng thời trực tuyến tại các điểm cầu.

“Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” là nội dung sinh hoạt chuyên đề do Đảng ủy Tổng công ty phát động và được BCH Công đoàn Tổng công ty tiến hành triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Duy Hinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hinh – Chủ tịch Công đoàn PV Power cho biết: Đối với công tác thực hiện chuyên đề, các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn TCT đã được phân công phụ trách đồng thời giao nhiệm vụ cho Công đoàn cơ sở tiến hành xây dựng nội dung sinh hoạt và tổ chức triển khai. Đồng chí cũng khuyến khích các Công đoàn cơ sở sáng tạo tuyên truyền, cách thức phù hợp với đơn vị nhằm vận động đoàn viên – người lao động tham gia thực hiện.

Tại đây, Hội nghị đã được lắng nghe tham luận của các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn TCT, các đồng chí thuộc Công đoàn cơ sở tại Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến đối với việc áp dụng chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” vào trong thực tiễn hoạt động của đơn vị và tham mưu cho BCH Công đoàn Tổng công ty về cách thức tổ chức sinh hoạt.

Các Công đoàn cơ sở trực tuyến tại các điểm cầu

Bên cạnh đó, BCH Công đoàn TCT cũng đã khai các hoạt động trọng tâm của Công đoàn TCT trong 3 tháng cuối năm 2021: Tuyên truyền, vận động đoàn viên – người lao động khắc phục khó khăn; Chủ động phối hợp với chính quyền tăng cường biện pháp phòng chống Covid-19; Thực hiện các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Tăng cường phổ biến pháp luật, Nghị quyết của Đảng, TCT; Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên – người lao động, tổ chức tốt đời sống vật chất – tinh thần cho người lao động; Xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp vững mạnh, đổi mới tổ chức; Nâng cao vai trò của Ban nữ công; Đẩy mạnh công tác kiểm trả và công tác tài chính của Công đoàn.