SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Cách thức mua cổ phần Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (05/01/2018)

Ngày 08/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1977/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Theo đó, vốn điều lệ sau cổ phần hóa là 23.418.716.000.000 đồng. Cổ phẩn bán đấu giá công khai lần đầu ra công chúng (IPO) 468.374.320 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ, giá khởi điểm: 14.400 đồng/cổ phần. Đây là cơ hội hấp dẫn để các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của một doanh nghiệp sản xuất điện lớn của đất nước.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (http://www.pvpower.vn), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (http://www.hnx.vn); Công ty chứng khoán Bản Việt (http://www.vcsc.com.vn).

Các nhà đầu tư cá nhân/tổ chức quan tâm đấu giá IPO của PV Power có thể truy cập vào các trang thông tin điện tử nói trên để tìm hiểu thông tin và thực hiện trình tự đăng kí tham gia đấu giá được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký đấu giá và nộp tiền cọc

 • Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h30 ngày 25/12/2017 tới 15h30 ngày 24/01/2018.
 • Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

Nhà đầu tư chuyển khoản tiền đặt cọc vào TK của đại lý đăng ký đấu giá (đặt cọc 10% giá trị đấu giá – tính theo giá khởi điểm).

Số tài khoản:
Của:
… (đại lý đấu giá mà nhà ĐT đăng ký đấu giá).

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty có cổ phiếu đấu giá – Số lượng cổ phiếu.

 • Nhà đầu tư cần chuẩn bị:

* 02 Đơn đăng ký đấu giá mua cổ phần.

* 01 bản sao Chứng minh thư photo (mang CMT gốc để đối chiếu).

* Giấy nộp tiền đặt cọc 10% giá trị đấu giá (= 10% x 14.400 x Số lượng đăng ký).

* Giấy ủy quyền (nếu có).

* Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền (nếu có) – đối với tổ chức.

 • Nhà đầu tư cần có tài khoản giao dịch chứng khoán để lưu ký tập trung cổ phiếu vào tài khoản sau khi hoàn tất IPO. Nếu chưa có tài khoản cần liên hệ Đại lý đấu giá để mở tài khoản chứng khoán.

Bước 2. Nhận phiếu tham dự hợp lệ

 • Sau khi hoàn tất các thủ tục ở Bước 1, đại lý đấu giá sẽ nhập hồ sơ đăng ký của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Sở GDCK Hà Nội.
 • Nhà đầu tư chờ đại lý đấu giá phát Phiếu tham dự đấu giá hoặc phát Giấy hẹn trả phiếu tham dự (nếu có).
 • Nhà đầu tư nhận phiếu tham dự theo đúng thời gian trong Giấy hẹn, kiểm tra thông tin lần nữa trên phiếu tham dự và ký Biên bản bàn giao phiếu tham dự cho đại lý đấu giá.

Bước 3. Bỏ phiếu tham dự

 • Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất trước 16h ngày 29/01/2018 tại các đại lý đấu giá.
 • Hướng dẫn ghi phiếu:

* Giá đặt mua: phải lớn hơn hoặc bằng giá khởi điểm (14.400 đồng), bước giá là 100 đồng.

* Mức giá bằng chữ và bằng số phải khớp nhau.

 

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc Từ 08h30 ngày 25/12/2017
đến 15h30 ngày 24/01/2018
tại các Đại lý đấu giá
Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá Chậm nhất 16h00 ngày 29/01/2018 Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện cho các Đại lý đấu giá (Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Các đại lý ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện).
Thời gian tổ chức đấu giá 8h30 ngày 31/01/2018 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ 01/02/2018 đến 16h00 ngày 10/02/2018 tại các Đại lý đấu giá
Thời gian hoàn trả tiền cọc Từ ngày 02/02/2018 đến ngày 07/02/2018 tại các Đại lý đấu giá

 

Danh sách đại lý đấu giá:

TẠI HÀ NỘI:

 • Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 6, Số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02462 626999              Fax: 02462 782688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.634896 của CTCP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành;

(2)    Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt – CN Hà Nội

Địa chỉ: số 2C Thái Phiên, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.628802006                        Fax: 024.62882008

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1718.14851.028855 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Hà Nội.

(3)      Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 024.39288080              Fax: 024.39289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Số 1221.0000.324504 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

+ Số 0071.026689005 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Trụ sở chính

(4)      Đăng ký tại Phòng Giao dịch số 1 – CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 024.39288080              Fax: 04.39289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Số 1221.0000.324504 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

+ Số 0071.026689005 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Trụ sở chính

(5)      Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35624626              Fax: 024.35624628

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0111003713004  của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – chi nhánh Hà Nội;

(6)     Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9445175              Fax: 0243.9445178

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Số 001 11706 0348 của Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Hà Nội;

+ Số 123.10.00.0063.895 của Chi nhánh Hà Nội – CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung;

(7)      Đăng ký tại CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh – CN Hà Nội

Địa chỉ: Lầu 4&5, Tòa nhà số 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39334693  Fax: 0243 9334822

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 211.10.00.02.0743.7 của Chi nhánh Hà Nội – CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Nội;

(8)       Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán ASEAN

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.62753844              Fax: 024.62753816

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 002 003 000 99999 của CTCP Chứng khoán ASEAN mở tại Ngân hàng SeABank, Sở Giao dịch Thành phố Hà Nội;

(9)      Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 1C, Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39366321               Fax: 024 39366320

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn  tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân;

(10)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo

Địa chỉ: Tầng 10, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39413383               Fax: 024 39413385

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân;

(11)     Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Mỹ Đình

Địa chỉ: A001, Tầng G, Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, Phướng Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm  Hà Nội

Điện thoại: 0243.7946699                          Fax: 0243.7946677

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân;

(12)     Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh

Địa chỉ: Tầng 08, Tòa nhà TNR Tower, 54 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7734999                          Fax: 0243.7714999

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân;

(13)    Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán IB

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành. Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 44568888               Fax: 024 39785380

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.825380 của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành;

(14)     Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn – số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38181888              Fax: 024.38181688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1001085159 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hà Nội;

(15)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, 19 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39334566              Fax: 024 39334820

            Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn.

(16)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Thanh Xuân

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 62509999              Fax: 024 62506666

          Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn.

(17)     Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Địa chỉ: Tầng 6, 88 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3942 8076              Fax: 024 3941 0233

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 12210000407760 của Chi nhánh Hà Nội CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành;

 (18)    Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà ACB, Số 10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: 024.39429396              Fax: 024.39429408

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

 (19)    Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư  và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10-11 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3935 2722               Fax: 04 220 0669

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1231.000.163777 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP BIDV – Chi nhánh Quang Trung;

(20)    Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Dầu khí

Địa chỉ: số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39343888               Fax: 024.3934399

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 109 000 177 840 của CTCP Chứng khoán Dầu khí mở tại Ngân hàng PVcomBank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội;

(21)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Dầu khí – Phòng Giao dịch số 2 – Phòng Dịch vụ Chứng khoán

Địa chỉ: số 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.39343888 (ext: 6618)

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 109 000 177 840 của CTCP Chứng khoán Dầu khí mở tại Ngân hàng PVcomBank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội;

(22)   Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT

          Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024 37737068              Fax: 024 37739056

          Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 122.10.00.031913.9 của CTCP Chứng khoán FPT mở tại Ngân hàng TMCP BIDV – Chi nhánh Hà Thành;

(23)   Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9741770              Fax: 0243.9741767

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1460.0000.0094 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội;

 • Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 39367083                          Fax: 024 39367082

            Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.433950 của CTCP Chứng khoán Phố Wall mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.

TẠI TP HỒ CHÍ MINH:

 • Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 3588             Fax: 028 3914 3577

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.634896 của CTCP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành;

 • Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Địa chỉ: Số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6299.2006             Fax: 028.3827.0868

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: s2110.14851.224049 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Tao Đàn – Hồ Chí Minh;

 (3)     Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh TP. HCM

Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoai: 028 3914 6888 Fax: 028 3914 7999

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Số 119.10.00.00.9568.4 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

+ Số 003.10.99.99.8008 củaChi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

(4)      Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh TP HCM

Địa chỉ: P201- Tòa nhà Smart View, 161-163 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028.38389655              Fax: 028.38389656

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0111003713004của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – chi nhánh Hà Nội;

(5)       Đăng ký tại Hội sở Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Địa chỉ: Tầng 2 và Tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3833 6333              Fax: 028.3835 1919

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Số 119 10 00 005712 5 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

+ Số 000.15255.0319 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh quận 3, TP HCM;

(6)    Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: 60-70 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình,  Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3821.8666              Fax: 08.3914.4372

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Số 119.10.00.011069 3 của Chi nhánh Sài Gòn – Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

+ Số 001.93493.0520 của Chi nhánh Sài Gòn – Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh quận 1, TP HCM;

(7)       Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 5, số 76, Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 8233299  Fax: 0283 833301

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.00.5181.7 của CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(8)       Đăng ký tại CTCP Chứng khoán ASEAN – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 11, Số 78-80 Cách Mạng Tháng 8, Quân 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3933 0308             Fax: 028.3933 0308

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 102 000 8888 8888 của CTCP Chứng khoán ASEAN – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng SeABank – Chi nhánh Sài Gòn;

(9)      Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38242897  Fax: 028 38242957

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ – CTCP Chứng khoán Sài Gòn  mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(10)Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – CN Nguyễn Công Trứ

Địa chỉ: Số 92-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38218567               Fax: 028 38213 867

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ – CTCP Chứng khoán Sài Gòn  mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(11)Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – PGD Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Itower, số 49 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38245079               Fax: 028 38245077

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ – CTCP Chứng khoán Sài Gòn  mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(12)     Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Cừ

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Royal Center, số 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 36220123               Fax: 028 36226667

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ – CTCP Chứng khoán Sài Gòn  mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(13)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – PGD Nguyễn Thị Minh Khai

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Golden Tower, số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 36222666               Fax: 028 36222333

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ – CTCP Chứng khoán Sài Gòn  mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(14)    Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán IB

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Maritime Bank, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.44568888              Fax: 028.38210789

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.825380 của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành;

(15)    Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ. P. Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3915.1368             Fax: 028.3915.1369

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000007368 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội,  Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh;

(16)    Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Địa chỉ: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 54135479              Fax: 08 54135472

         Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn

(17)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – PGD Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ: Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 54135478              Fax: 08 54135473

          Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn

(18)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – chi nhánh Tân Bình

Địa chỉ: Tầng trệt, P.G.4A, Tòa nhà E-Town, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38132401              Fax: 08 38132415

         Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn.

(19)     Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – chi nhánh Quận 3

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 08 38208068                Fax: 08 38208206

         Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1401 14851 00 2285 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn.

(20)    Đăng ký tại Hội sở CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Địa chỉ: 278, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 862686868             Fax: 028 62555939

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 060005990011 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn ThươngTín – Phòng Giao dịch Nam kỳ Khởi Nghĩa;

(21)      Đăng ký tại Trụ sở chi nhánh CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Điện thoại: 08 3821 8508   Fax: 08 3821 8510

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000051400 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(22)  Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB – CN Trương Định

Địa chỉ: 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.9302428              Fax: 0283.9302423

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  – chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

(23)  Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Sàn Giao dịch Hội sở

Địa chỉ: 41 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8234159              Fax: 0283.8235060

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  – chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

 (24)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62908686              Fax: 028 62910607

            Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 310.10.00.0576111 của CTCP Chứng khoán FPT chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

(25)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8213569              Fax: 0283.8200899

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1410.0000.0008 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

(26)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 1, tòa nhà PVFCO, 43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39149789               Fax: 028.39146969

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 6665 6888 3939 của CTCP Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng PVcomBank – chi nhánh Hồ Chí Minh;

 

TẠI HẢI PHÒNG:

 • Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Số 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Hài Phòng

Điện thoại: 0313  569123               Fax: 0313 569130

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân;

 • Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Hải Phòng

            Địa chỉ: số 15 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

            Điện thoại: 031.3569998                Fax: 031.3569989

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

TẠI ĐÀ NẴNG

 • Đăng ký tại Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3525777              Fax: 0511.3525779

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000035438 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn –  Hà Nội – chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Đà Nẵng;

(2)      Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 17 Đặng Tử Kính, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3653992              Fax: 0511 3653991

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

Số 0111003713004của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – chi nhánh Hà Nội;

(3)     Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Đà Nẵng

            Địa chỉ: số 218 Bạch Đằng, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

            Điện thoại: 0511.3843447              Fax: 0511.3843445

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

(4)       Đăng ký tại CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP Đà Nẵng

            Địa chỉ: 100 Quang Trung, P.Thạch Trang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

            Điện thoại:  0511 3553666             Fax: 0511 3553888

            Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 6666.7979.025 của CTCP Chứng khoán FPT chi nhánh TP Đà Nẵng mở tại Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng;

(5)      Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 3, số 19 – 21 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3899338               Fax: 0511 3899339

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 6650 6800 3068 của CTCP Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng Thương mại Đại chúng Việt Nam – chi nhánh Sông Hàn;

TẠI NHA TRANG:

 • Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 3 Cao ốc Queen – 50 Lê Thanh Phương, phường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3816969                Fax: 058.3816968

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ – CTCP Chứng khoán Sài Gòn  mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

 • Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: Số 50 Bis Yersin, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.382 0006               Fax: 058.382 0008

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: s1200.14851.006526  của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Nha Trang mở tại Ngân hàng Eximbank – CN Nha Trang;

(3)      Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Khánh Hòa

            Địa chỉ: số 80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

            Điện thoại: 058.3522762                Fax: 058.3528188

            Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu,  – chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

TẠI TP VŨNG TÀU :

 • Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 04 Lê Lợi, Phường 01, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3521 906             Fax: 0254 3521 907

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ – CTCP Chứng khoán Sài Gòn  mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(2)    Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Vũng Tàu

   Địa chỉ: số 467-469 Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

   Điện thoại: 064.3597100             Fax: 064.3597105

   Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

 • Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, TP Vũng Tàu

Điện thoại:064 6254520/22           Fax: 064 6254521

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 7661 00000 19132 của CTCP Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Vũng Tàu mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo;

TẠI CẦN THƠ:

(1)       Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: Số 08 Phan Đình Phùng, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0710.381 7578             Fax: 0710.381 7789

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: s1003.14851.013768  của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Cần Thơ.