SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Chủ tịch HĐTV PV Power Đỗ Chí Thanh kiểm tra tại công trường Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (20/12/2010)

Chủ tịch HĐTV PV Power Đỗ Chí Thanh nghe Lãnh đạo Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2
báo cáo tại công trường xây dựng nhà máy điện

Ngày 15/12, tại Thái Bình, đồng chí Đỗ Chí Thanh Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã đến kiểm tra công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và tham dự Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch triển khai 2011 Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2. Tại Hội nghị và công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Chủ tịch HĐTV PV Power Đỗ Chí Thanh đã nghe đại diện Lãnh đạo Ban QLDA Thái Bình 2 báo cáo về các kết quả hoạt động sản xuất trong năm 2010 và các kế hoạch sẽ triển khai trong năm 2011 tới. Chủ tịch HĐTV PV Power Đỗ Chí Thanh chỉ đạo: Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là một trong những công trình trọng điểm Quốc gia, là dự án quan trọng của PV Power và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Vì vậy Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2 phải hết sức tập trung đoàn kết , phát huy sức mạnh nội lực hoàn thành các nhiệm vụ: bảo đảm an toàn lao động tuyệt đối; Kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời các hạng mục đang được xây dựng đúng tiến độ đã được đề ra, bảo đảm chất lượng cao

Đoàn công tác PV Power cùng các CBCNV Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2 tại Hội nghị