SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thăm làm việc với Tổng công ty Dầu Hải dương Quốc gia Trung Quốc và Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (01/07/2015)

Trong các ngày 25-26/6/2015 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Nguyễn Xuân Sơn đã có buổi làm việc với Chủ tịch Tổng công ty Dầu Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) Dương Hoa và Chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) Vương Nghi Lâm.

Đoàn công tác làm việc với CNOOC

Đoàn công tác làm việc với CNPC

Đây là một bước đi thực tiễn nhằm hiện thực hoá thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Chính phủ về việc tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị giữa hai bên cũng như nhằm phát huy thế mạnh của cả ba Tập đoàn dầu khí lớn trong khu vực.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn (trái) và Chủ tịch CNOOC Dương Hoa

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn (trái) và Chủ tịch CNPC Vương Nghi Lâm

Petrovietnam, CNOOC, CNPC là ba Tập đoàn dầu khí quốc gia có nhiều điểm tương đồng, có thể chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Với việc tăng cường, thúc đẩy hợp tác giữa Petrovietnam với CNOOC và việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa Petrovietnam với CNPC, trên cơ sở tăng cường sự tin tưởng và hiểu biết giữa các bên, việc hợp tác chặt chẽ giữa Petrovietnam, CNOOC và CNPC trong tương lai sẽ tiếp tục được quan tâm thúc đẩy dựa trên nền tảng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo thông lệ và luật pháp quốc tế về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.

Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và CNOOC

Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và CNPC

Các bên cùng ý thức rằng sự tăng cường hợp tác giữa Petrovietnam và CNOOC cũng như giữa Petrovietnam và CNPC sẽ góp phần tiếp tục củng cố, nâng cao truyền thống hợp tác hữu nghị lâu đời giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước.