SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Chuyển nhượng các dự án thủy điện từ PVFC sang PV Power (07/12/2010)

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Bích đại diện PV Power
ký hợp đồng chuyển nhượng các dự án thủy điện từ PVFC sang PV Power

Các đồng chí Lãnh đạo PV Power và PVFC tại lễ ký hợp đồng