SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới (16/06/2015)

Trong giai đoạn 2011 - 2015, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, Công ty Mẹ và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, duy trì nhịp độ tăng trưởng, là đầu tàu kinh tế, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của đất nước.

Bối cảnh khó khăn

Trong những năm qua, kinh tế thế giới biến động phức tạp, tăng trưởng toàn cầu thấp đã tác động mạnh tới kinh tế trong nước, đặc biệt là giá dầu giảm sâu từ giữa năm 2014 đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và đóng góp ngân sách Nhà nước của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói chung và Công ty Mẹ - Tập đoàn nói riêng.

PVN có địa bàn hoạt động rộng, có tính đặc thù cao, ở cả trong nước và ngoài nước, ở đất liền và các công trình trên biển. Do đó, khi tình hình thế giới và trong nước giai đoạn 2010 - 2015 diễn biến không thuận lợi như những dự báo lạc quan ban đầu; sự mất ổn định về chính trị ở một số khu vực trên thế giới như cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, bất ổn chính trị, an ninh ở Trung Đông, Bắc Phi, Ukraine… dẫn tới việc tìm kiếm những dự án dầu khí ở nước ngoài để đầu tư gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi vốn đầu tư ngày càng tăng, cạnh tranh về tìm kiếm và phát triển dự án ngày càng khốc liệt. Nguồn tài nguyên khoáng sản dầu khí truyền thống ngày càng cạn kiệt đã làm gia tăng sự cạnh tranh trong hoạt động dầu khí quốc tế, kể cả thăm dò khai thác dầu khí phi truyền thống.

Vượt qua thách thức,  tiếp tục đổi mới

Mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh

Mặt khác, môi trường đầu tư ở nhiều quốc gia trở nên kém hấp dẫn và bất ổn, có nhiều yếu tố không thể dự báo chính xác (lạm phát, chênh lệch quá lớn về tỷ giá và mất an ninh ở Venezuela, khủng bố ở Algeria, thắt chặt cấm vận ở Iran…); việc bảo đảm nguồn lực đầy đủ, kịp thời cho các dự án, đặc biệt là các dự án nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến triển khai và hiệu quả đầu tư của một số dự án đã đầu tư ra nước ngoài.

Việc mở rộng hoạt động thăm dò khai thác ở vùng nước sâu, xa bờ trong nước cũng gặp rất nhiều khó khăn do sự can thiệp của nước ngoài ở Biển Đông làm ảnh hưởng tới chương trình công tác của một số nhà thầu dầu khí và chương trình phát triển chung của Tập đoàn. Các mỏ mới phát hiện của Tập đoàn chủ yếu có quy mô nhỏ, cận biên, nhiều dự án đang khai thác có sự sụt giảm nhanh về sản lượng.

Các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của Tập đoàn gặp khó khăn về thu xếp tài chính, giá vật tư - thiết bị luôn biến động theo chiều hướng tăng. Giá dầu giảm sâu, trong khi giá cả các loại thiết bị, dịch vụ vẫn duy trì ở mức cao làm gia tăng chi phí, giảm hiệu quả hoạt động dầu khí, khó kiểm soát tiến độ của các dự án. Sản phẩm mới của Tập đoàn như xơ sợi, ethanol khó tiêu thụ do thói quen tiêu dùng sản phẩm truyền thống và chính sách khuyến khích tiêu dùng chưa phù hợp.

Ứng phó với bối cảnh khó khăn trùng trùng đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn, Công ty Mẹ - Tập đoàn đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tham mưu giỏi - quản lý tốt

Trong giai đoạn 2011 - 2015, đóng góp vào những thành tích to lớn của Tập đoàn, Công ty Mẹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, tham mưu, điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của toàn Tập đoàn trong giai đoạn này là rất ấn tượng với giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá năm 2010) ước đạt 2.225 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 2,4%/năm. Tổng doanh thu ước đạt 3.675 nghìn tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 10%/năm, tăng 2,5 lần so với 5 năm 2006 - 2010. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 880,3 nghìn tỉ đồng, bằng 104,5% kế hoạch, tốc độ tăng bình quân đạt 5,2%/năm, tăng 73% so với 5 năm 2006 - 2010. Tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất dự kiến đến 31-12-2015 đạt 414 nghìn tỉ đồng, tăng 182 nghìn tỉ đồng so với thời điểm 31-12-2010; tốc độ tăng vốn chủ sở hữu hợp nhất bình quân đạt 12,4%/năm.

Hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Công ty Mẹ đã duy trì được sự tăng trưởng ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong giai đoạn 2011 - 2015: Tổng doanh thu ước đạt 224 nghìn tỉ đồng, tốc tăng bình quân 15%/năm. Kết quả thực hiện chỉ tiêu doanh thu của Công ty Mẹ qua các năm: 2011 đạt 29,79 nghìn tỉ đồng; 2012 đạt 46,24 nghìn tỉ đồng; 2013 đạt 46,4 nghìn tỉ đồng, 2014 đạt 53,8 nghìn tỉ đồng và dự kiến 2015 đạt 50,9 nghìn tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, Công ty Mẹ đã quản lý, trực tiếp triển khai đầu tư các dự án trọng điểm của Nhà nước và của ngành, gồm: Dự án Giàn khoan tự nâng 90 mét nước, Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng - Quảng Trạch, Dự án NMNĐ Long Phú - Sông Hậu; Dự án NMNĐ Thái Bình 2; Dự án Biển Đông (phát triển khai thác các mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh); Dự án Nhennhetxky v.v... Nhiều dự án, công trình đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả tích cực như: Giàn khoan tự nâng 90 mét nước (3-2012), mỏ Visovoi và Tây Khosedaiuskoe thuộc Dự án Nhennhetxky (7-2011 và 7-2012), Biển Đông 1 (9-2013), NMNĐ Vũng Áng 1 (5-2015). Các dự án trọng điểm luôn được giám sát chặt chẽ cả về tiến độ và chất lượng; những dự án được đưa vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tốt đã góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu khí của Tập đoàn, góp phần trực tiếp tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty Mẹ.

Bên cạnh đó, công tác đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chuyển đổi thành công mô hình hoạt động theo hình thức Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005. Việc thực hiện 3 giải pháp đột phá về quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ. Công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý điều hành Công ty Mẹ được thực hiện thường xuyên, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nguồn nhân lực Công ty Mẹ được chú trọng đào tạo toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn - nghiệp vụ - tay nghề và đạo đức nghề nghiệp, song hành với đó là việc ban hành những chính sách đúng đắn, cụ thể, thống nhất, ổn định, bình đẳng và gắn bó về con người.

Việc quán triệt, thực hiện triệt để đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn trong chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công của Công ty Mẹ - Tập đoàn trong những năm qua.

Luôn coi trọng công tác dự báo, khách quan trong đánh giá thực trạng của Tập đoàn và đúng đắn bối cảnh thế giới và trong nước ở từng thời điểm để hạn chế rủi ro, tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội tốt để tập trung đầu tư, phát triển, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Mẹ luôn đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu phát triển bền vững ngành Dầu khí, đóng góp ngày càng nhiều cho kinh tế của đất nước.