SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công văn chấp thuận hồ sơ thoái vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (05/07/2016)

Ngày 4/7/2016, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã nhận được công văn của UBCK chấp thuận hồ sơ thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng. Nội dung như đính kèm.

Xem chi tiết: Tại đây

Trân trọng!