Vốn nhà nước tại PV Power sẽ tiếp tục được chào bán trên sàn giao dịch sau Đại hội cổ đông lần 1 dự kiến vào 26/6/2018

Vốn nhà nước tại PV Power sẽ tiếp tục được chào bán trên sàn giao dịch sau Đại hội cổ đông lần 1 dự kiến vào 26/6/2018

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng xử lý môi trường nghiêm ngặt

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng xử lý môi trường nghiêm ngặt

AT-SK-MT (09.01.2017)
Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng khảo sát dự án xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng khảo sát dự án xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

NT2 về mốc trước 63 ngày, đạt mốc sản lượng 4,45 tỷ kWh

NT2 về mốc trước 63 ngày, đạt mốc sản lượng 4,45 tỷ kWh

Phát điện thương mại trở lại tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Phát điện thương mại trở lại tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Tin tức khác (09.09.2016)
Nhu cầu tổ chức chương trình Ngày hội gia đình – Trung thu 2016

Nhu cầu tổ chức chương trình Ngày hội gia đình – Trung thu 2016

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí năm 2016

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí năm 2016

Hoạt động PVN (30.08.2016)