Đồng chí Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng thành viên PV Power làm việc tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

Đồng chí Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng thành viên PV Power làm việc tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

PV Power dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn.

PV Power dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn.

Lựa chọn thầu DA Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Lựa chọn thầu DA Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tin tức khác (25.07.2016)
Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng đi vào hoạt động

Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng đi vào hoạt động

Hoạt động PVN (25.07.2016)
Hội Cựu chiến binh PV Power thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Hội Cựu chiến binh PV Power thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay

Nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay

Nhu cầu Tổ chức chương trình tập huấn cho cán bộ làm công tác công đoàn, lao động tiền lương và chế độ chính sách tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Nhu cầu Tổ chức chương trình tập huấn cho cán bộ làm công tác công đoàn, lao động tiền lương và chế độ chính sách tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam