Đào tạo nguồn nhân lực bổ sung cho PV Power Ha Tinh

Đào tạo nguồn nhân lực bổ sung cho PV Power Ha Tinh

PVP Ca Mau Tiếp sức đến trường

PVP Ca Mau Tiếp sức đến trường

Ký hợp đồng mua bán điện NMNĐ Vũng Áng 1

Ký hợp đồng mua bán điện NMNĐ Vũng Áng 1

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia các hoạt động hành trình “Vì biên cương của Tổ quốc năm 2016”

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia các hoạt động hành trình “Vì biên cương của Tổ quốc năm 2016”

Có 4 nhà máy điện sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh

Có 4 nhà máy điện sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh

Hoạt động PVN (16.08.2016)
Dấu mốc mới của dự án nhiệt điện Thái Bình 2

Dấu mốc mới của dự án nhiệt điện Thái Bình 2

Tin tức khác (16.08.2016)
Khánh thành và bàn giao giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05

Khánh thành và bàn giao giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05

Hoạt động PVN (16.08.2016)