Thông báo bán đấu giá Cổ phần Tổng Công ty Điên lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Tổng Công ty Điên lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

Tổng giám đốc PVN thị sát Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1

Tổng giám đốc PVN thị sát Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1

01/7/2016 sẽ tiến hành xây dựng Dự thảo Thông tư quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

01/7/2016 sẽ tiến hành xây dựng Dự thảo Thông tư quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Tin tức khác (01.07.2016)
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại các đơn vị PVFCCo, PV GAS và PETROSETCO

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại các đơn vị PVFCCo, PV GAS và PETROSETCO

Hoạt động PVN (01.07.2016)
"Không khai thác dầu bằng mọi giá vì mục tiêu tăng trưởng"

"Không khai thác dầu bằng mọi giá vì mục tiêu tăng trưởng"

Hoạt động PVN (01.07.2016)
Hội nghị Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí lần thứ II

Hội nghị Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí lần thứ II

Hoạt động PVN (01.07.2016)
Dự thảo quy định đầu tư ra nước ngoài về dầu khí

Dự thảo quy định đầu tư ra nước ngoài về dầu khí

Hoạt động PVN (01.07.2016)