Thứ hai, 04/07/2016 | 08:57

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Tổng Công ty Điên lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

Căn cứ Nghị quyếtsố 39/NQ-ĐLDK-HĐTV ngày 05/04/2016 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Tổng Công ty Điên lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Tổng Công ty Điên lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-ĐLDK-HĐTV ngày 05/04/2016 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế; Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần xin thông báo như sau:

 

1.              Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

2.      Địa chỉ: Lô số 91 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

3.Điện thoại:                                     (84-4) 3641 0799           Fax:(84-4) 3641 0800

4.   Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện; Kinh doanh bất động sản; Giám sát thi công xây dựng; Hoàn thiện công trình năng lượng; Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; Giám sát thi công xây dựng; …

5.      Vốn điều lệ:                                2.400.000.000.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm tỷ đồng)

Vốn điều lệ thực góp:                366.771.459.148 đồng tại 31/12/2015

6.      Số cổ phiếu của PV Powertại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế: 2.880.000 cổ phiếu

7.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế do HNX ban hành

8.Tổ chức tư vấn:                            Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

9.Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:                

-  Loại cổ phần chào bán               : Cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm                        : 10.800 đồng/cổ phần

-  Mệnh giá                                     : 10.000 đồng              - Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá    : 2.880.000 cổ phần     - Số lượng mua tối đa   : 2.880.000 cổ phần

- Bước giá                                      : 100 đồng                   - Số mức giá đặt mua   : 02 mức giá    

10.  Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin và nộp tiền đặt cọc:

-     Thời gian: Bắt đầu Từ ngày 04/07/2016 đến ngày 25/07/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 15h30 các ngày làm việc)

-     Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế do HNX ban hành

11.  Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 16h00 ngày 28/07/2016 tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và Địa điểm tổ chức bán đấu giá:                

-     Thời gian: 08h30 ngày 01/08/2016

-     Địa điểm: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/08/2016 đến ngày 11/08/2016.

14.  Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá:        Từ ngày 03/08/2016 đến ngày 05/08/2016

 

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: http://www.pv-power.vn, www.vcsc.com.vn, www.hnx.vn và website của các Đại lý đấu giá

Tìm hiểu thêm:

1: bản công bố thông tin EVN Quốc tế: Xem tại đây

2. Hồ sơ TBCC  về thoái vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam: Xem tại đây

3. Báo cáo tài chính Công ty CP EVN Quốc tế năm 2013: Xem tại đây

4. Báo cáo tài chính Công ty CP EVN Quốc tế năm 2014:

5. Báo cáo tài chính Công ty CP EVN Quốc tế năm 2015: Xem tại đây

6. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP EVN Quốc tế: xem tại đây

7. Nghị Quyết: Xem tại đây

8.  Đơn đăng ký đấu giá mẫu áp dụng cho NĐT nước ngoài: Xem tại đây

9. Đơn đăng ký đấu giá mẫu áp dụng cho NĐT trong nước: Xem tại đây

;

Bài liên quan