Thứ sáu, 01/07/2016 | 11:13

Tổng giám đốc PVN thị sát Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1

Ngày 29/6, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn cùng đoàn công tác Tập đoàn đã đi thị sát tình hình triển khai Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 trong 6 tháng đầu năm 2016.

Tổng giám đốc PVN thị sát Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1

Tổng giám đốc PVN thị sát Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1

Ngày 29/6, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn cùng đoàn công tác Tập đoàn đã đi thị sát tình hình triển khai Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 trong 6 tháng đầu năm 2016.

Cùng đi với Tổng giám đốc còn có Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng, lãnh đạo các Ban chuyên môn và đại diện văn phòng Tập đoàn.

Tại công trường Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Trưởng ban QLDA Nguyễn Doãn Toàn đã báo cáo trước đoàn công tác về kết quả thực hiện các nhiệm vụ/chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn cùng đoàn công tác thị sát tình hình triển khai Dự án tại công trường Điện lực Dầu khí Long Phú 1

Trong báo cáo các mốc tiến độ thực hiện đầu tư chủ yếu so với kế hoạch năm, ông Nguyễn Doãn Toàn cho biết, Công tác thi công xây dựng trên công trường đáp ứng tiến độ cấp 2 đã được phê duyệt, một số hạng mục vượt tiến độ như thi công đóng cọc, thi công móng lò hơi số 1, 2, thi công cảng thiết bị. Theo số liệu báo cáo của PTSC đến ngày 31/5/2016, tiến độ thi công đạt khoảng 17,78%.

Ban QLDA đã phối hợp với Tư vấn PMC xem xét và phê duyệt các tài liệu thiết kế chi tiết do Tổng thầu đệ trình. Theo số liệu báo cáo của Tổng thầu vào tháng 5/2016, tiến độ thiết kế các hạng mục xây dựng, công nghệ lũy kế đạt 36,2%, so với kế hoạch đề ra là 44,1%. Riêng khối lượng thiết kế, chế tạo Lò hơi số 1 và 2 đã hoàn thành khoảng 21,41%; Khối lượng thiết kế, chế tạo phần Tuabin – Máy phát đã đạt 28,9% nhanh hơn so với kế hoạch đề ra là 14,6% (vượt 14,3%).

Cuộc họp về kết quả thực hiện các nhiệm vụ/chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2016 tại Ban QLDA ĐLDK Long Phú 1

Về cơ bản các công việc triển khai hợp đồng EPC đang theo đúng kế hoạch đề ra. Theo đánh giá của Ban QLDA, ước tiến độ tổng thể thực hiện các công việc của Hợp đồng EPC đạt khoảng 24,4% so với tiến độ cấp 2 được phê duyệt là 29,98%. Nguyên nhân chậm chủ yếu do công tác mua sắm của PM và một phần của thiết kế.

Trong báo cáo, Trưởng ban QLDA cũng cho biết kết quả tiết kiệm chi phí thực hiện đầu tư và chi phí quản lý thực tế trong 6 tháng đầu năm 2016 ước tính 2,257 tỷ đồng (đạt 105% so với kế hoạch quý 6 tháng đầu năm 2016 đề ra).

Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn chỉ đạo tại cuộc họp

Theo nhận định của Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn, trong thời điểm hiện tại, dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 bị chậm tiến độ hơn so với dự kiến một phần do sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa Ban QLDA và Liên danh tổng thầu PM & PTSC trong phương pháp quản lý điều hành. Tổng giám đốc đặc biệt nhấn mạnh về sự tương tác, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa chủ đầu tư, Liên danh tổng thầu và các nhà thầu phụ là vấn đề cốt lõi để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.

Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn đề nghị mỗi cá nhân CBNV trong tập thể Ban QLDA, nhà thầu chính, thầu phụ đều phải quán triệt được tinh thần trách nhiệm, đặc biệt trong công tác quản lý điều hành, tương tác giữa chủ đầu tư và tổng thầu phải có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau. Những khó khăn, vướng mắc khi triển khai dự án cần được báo cáo cụ thể, kịp thời tại mỗi cuộc họp giao ban công trường để lãnh đạo Tập đoàn nhanh chóng tìm ra phương pháp tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, đẩy nhanh tiến độ dự án.

 

;

Bài liên quan