Danh mục dự án đầu tư của PV Power tại thời điểm 31/12/2016

Danh mục dự án đầu tư của PV Power tại thời điểm 31/12/2016

Bổ sung dự án điện Nhơn Trạch 3 và 4 vào quy hoạch

Bổ sung dự án điện Nhơn Trạch 3 và 4 vào quy hoạch

Lãnh đạo PVN làm việc tại Ban QLDA Long Phú 1 và Sông Hậu 1

Lãnh đạo PVN làm việc tại Ban QLDA Long Phú 1 và Sông Hậu 1

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng khảo sát dự án xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng khảo sát dự án xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Tổng giám đốc PVN thị sát Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1

Tổng giám đốc PVN thị sát Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1

Danh mục dự án đầu tư của PV Power

Danh mục dự án đầu tư của PV Power