Nhà máy điện Cà Mau 1 chuẩn bị đại tu sau 100 nghìn giờ vận hành tương đương

Nhà máy điện Cà Mau 1 chuẩn bị đại tu sau 100 nghìn giờ vận hành tương đương

AT-SK-MT (17.06.2022)
PV Power tổ chức Hội nghị An toàn sức khoẻ môi trường thường niên lần thứ XI

PV Power tổ chức Hội nghị An toàn sức khoẻ môi trường thường niên lần thứ XI

AT-SK-MT (10.05.2022)
PV Power tổ chức Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ XII năm 2022

PV Power tổ chức Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ XII năm 2022

AT-SK-MT (10.05.2022)
Công tác an toàn – sức khỏe – môi trường góp phần đưa PV Power phát triển bền vững.

Công tác an toàn – sức khỏe – môi trường góp phần đưa PV Power phát triển bền vững.

​KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CBCNV PV POWER

​KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CBCNV PV POWER

AT-SK-MT (06.08.2019)
KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CBCNV PV POWER

KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CBCNV PV POWER

HỘI THAO ATVSLĐ-PCCN PV POWER LẦN THỨ XI

HỘI THAO ATVSLĐ-PCCN PV POWER LẦN THỨ XI

AT-SK-MT (15.05.2019)