Thứ ba, 06/08/2019 | 17:05

​KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CBCNV PV POWER

Sáng 06/8, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tổ chức khai giảng khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV PV Power năm 2019.

​KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CBCNV PV POWER

​KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CBCNV PV POWER

Sáng 06/8, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tổ chức khai giảng khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV PV Power năm 2019. Khóa học diễn ra trong 02 ngày: 06/8/2019 và 07/8/2019. Diễn giả trong khóa huấn luyện là ông Lê Xuân Trường – Tiến sỹ khoa học, Giảng viên trường Đại học Bách khoa. Khóa học sẽ trang bị cho người lao động và người sử dụng lao động của PV Power kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Toàn cảnh khóa huấn luyện ATVSLĐ

Trong 2 ngày, các học viên sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và những kiến thức cơ bản về An toàn, vệ sinh lao động. Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Minh Đạo, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, lao động; Giữ an toàn trong lao động chính là giữ an toàn cho chính bản thân, cộng đồng và xã hội. Vì vậy mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức và thực hiện triệt để mọi lúc, mọi nơi.

Ông Nguyễn Minh Đạo – PTGĐ phát biểu khai giảng

Kết thúc khóa huấn luyện các học viên tham gia và hoàn thành khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ và giấy chứng nhận huấn luyện Sơ cấp cứu theo quy định.
;

Bài liên quan